Vizija, poslanstvo in vrednote GZS


Vizija GZS

Biti največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji.

Temeljno poslanstvo

Zastopanje interesov članov in izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast.

Vrednote GZS

  • Spoštovanje
  • Sodelovanje
  • Kreativnost
  • Strokovnost
  • Odgovornost