Podpredsedniki UO GZS

  • dr. Blaž Nardin, za področje sodelovanja z združenji oz. zbornicami dejavnosti,
  • Martin Novšak, za področje sodelovanja z območnimi oz. regionalnimi zbornicami,
  • Igor Zorko, za področje malega gospodarstva in podjetništva,
  • Izidor Krivec za področje internacionalizacije.