REGIONALNE ZBORNICE

 

Kontaktni podatki in povezave na spletne strani

Regionalna zbornica Gorenjska

Bleiweisova 16, 4000 Kranj
direktorica: Jadranka Švarc
Tel.: 04/2018 300
e-naslov: oz.gorenjska@gzs.si

GZS Koroška gospodarska zbornica

Koroška cesta 47, 2370 Dravograd
direktorica: Katja Pokeržnik
Tel.: 02/8723 250
e-naslov: koroska.gz@gzs.si

GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško

Bohoričeva ulica 9, 8270 Krško
direktor: Darko Gorišek
Tel.: 07/4922 387
e-naslov: oz.posavje@gzs.si 

GZS Regionalna zbornica Postojna

Cankarjeva 6, 6230 Postojna
direktor: mag. Boštjan Požar
Tel.: 05/7200 111
e-naslov: oz.postojna@gzs.si

Zasavska gospodarska zbornica

Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
direktorica: Tjaša Polc
Tel.: 03/5634 375
Faks: 03/5626 653
e-naslov: oz.zasavje@gzs.si

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica

Sedejeva 2 a, 5000 Nova Gorica
direktorica: Brigita Habjan Štolfa
Tel.: 05/3306 030
e-naslov: oz.sev-primorska@gzs.si

Zbornica osrednjeslovenske regije

Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
direktor: Rok Pavlin 
Tel.: 01/5898 174
e-naslov: zor@gzs.si 

PRAVNO SAMOSTOJNE REGIONALNE ZBORNICE  

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine - samostojna regionalna zbornica

Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Direktor: Tomaž Kordiš
Tel.: 07/3322 182
e-naslov: info@gzdbk.si

Pomurska gospodarska zbornica, Murska Sobota - samostojna regionalna zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
direktor: Robert Grah
Tel.: 02/5213 650
e-naslov: info@pgz.si

Primorska gospodarska zbornica - samostojna regionalna zbornica

Ferrarska ulica 2, 6000 Koper
direktor: Robert Rakar
Tel.: 05/6625 830 
e-naslov: info@pgz-slo.si  

Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC - samostojna regionalna zbornica

Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje  
direktor: Tomaž Benčina
Tel.: 03/4267 400
e-naslov: info@rgzc.si

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica - samostojna regionalna zbornica
 

Rudarska 6A, 3320 Velenje
direktor: Rok Plankelj
Tel.: 03/8984 202
e-naslov: info@ssgz.si

Štajerska gospodarska zbornica - samostojna regionalna zbornica

Ulica talcev 24, 2000 Maribor
direktorica: mag. Aleksandra Podgornik
Tel.: 02/2208 700
e-naslov: info@stajerskagz.si