Stalna arbitraža pri GZS

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je samostojna in neodvisna arbitraža, ki organizira in zagotavlja strankam podporo pri reševanju sporov z arbitražo, mediacijo, posredovanjem in drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov.

Sekretariat Stalne arbitraže pri GZS
Barbara Gnilšak, generalna sekretarka

 

Kontakt:

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
T: +386 1 5898 180
F: +386 1 5898 400
E: arbitraza.lj@gzs.si
W: http://www.sloarbitration.eu