PRIJAVE: Prijave pošljite preko elektronskega obrazca najkasneje do 14.10.2019.

KOTIZACIJA: Za člane GZS in člane Francosko-slovenskega poslovnega kluba je udeležba na tem dogodku brezplačna. Za nečlane znaša kotizacija 60,00 EUR na udeleženca (DDV vključen) in ga ob prijavi poravnate na TRR GZS: 02924-0017841495, sklic 1510-5547, s pripisom »Seminar Francija 2019«.

ODJAVE: Odjave sprejemamo pisno na elektronski naslov: mojca.osojnik@gzs.si, najkasneje do petka, 18.10.2019 do 11:00. Po izteku tega roka vam v primeru neudeležbe GZS zaračuna 50,00 EUR na udeleženca (DDV vključen) nadomestila za stroške organizacije