Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Osnutek Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo v javni obravnavi - NOV OSNUTEK z dne 17.2.2015

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno obravnavo predložilo nov osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

S predlaganim predpisom se na novo ureja obseg obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo in določanja deležev za prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe, in sicer tako, da pristojno ministrstvo izračuna deleže prevzemanja vse odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za tekoče koledarsko leto v skladu z metodologijo iz priloge 2B, ki je sestavni del spremembe te uredbe. Vlada Republike Slovenije pa jih na podlagi tega izračuna določi s sklepom, katerega sprejme do 30. junija za tekočo koledarsko leto na podlagi podatkov o dajanju embalaže v promet za prvo četrtletje.

Vabimo vas, da pripombe in predloge, ki jih boste naslovili na ministrstvo (rok PODALJŠAN do 10. mareca 2015), posredujete tudi na GZS.

Več na spletni strani MOP

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.