Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Odprta prijava: CIRCI Inovacijski vavčerji

V okviru projekta CIRCI – Krožna industrija razpisujemo inovacijske vavčerje v vrednosti do 15.000 EUR za podjetja z inovativnimi projekti na področju uvajanja krožnega gospodarstva v industrijskih procesih. Rok za prijavo je 15. maj 2023.

Arhiv: Vodikove tehnologije - kratka anketa

Vljudno prosimo za vaše odgovore najkasneje do petka 21. 4. 2023.

Finančne spodbude za inovativne manjše projekte na področju čistih tehnologij

Objavljen je 3. razpis Sklada za inovacije v okviru katerega je na voljo 100 milijonov evrov v obliki nepovratnih sredstev, in sicer za projekte, ki imajo kapitalske izdatke med 2,5 in 7,5 milijona evrov.

Arhiv: Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod – oddati do 31. marca

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko za določena vlaganja uveljavljajo olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Arhiv: Poziv podjetjem k oddaji vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

Minister za gospodarstvo, turizem in šport ponovno poziva podjetja, da pravočasno oddajo vlogo za pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Vloge je mogoče oddati na SPIRIT Slovenija le še do jutri, do 12. ure oziroma opoldan. Ker roka za oddajo vlog ne bo mogoče podaljševati, minister opozarja, naj podjetja ne čakajo na čas tik pred zaprtjem aplikacije.

Arhiv: Oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

Z 21. februarjem 2023 upravičenci lahko oddajo elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta od 21. februarja 2023, od 12. ure in vse do 28. februarja 2023, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Arhiv: Nujno obvestilo za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov – jutri se izteče rok za vnos dejanskih stroškov

Rok: najkasneje do jutri, 31. januarja 2023, do 12. ure.

Vlada določila cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

Vlada je na dopisni seji konec leta 2022 sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo in začasno določila najvišje drobnoprodajne cene zanje.

Arhiv: EU - Dosežen začasni dogovor o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM)

Pogajalci Sveta in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor začasne in pogojne narave o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM). Sporazum morajo pred dokončnostjo potrditi še države članice EU in Evropski parlament ter ga tudi sprejeti.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.