Varstvo okolja

Novice


Standardi trajnostnega poročanja za MSP - pripombe do 21. 5. 2024

Vabimo k sodelovanju.

Arhiv: Vprašanja o predložitvi poročil o odpadkih v aplikaciji IS-Odpadki in vpisu v evidenco proizvajalcev

Napotki Agencije Republike Slovenije za okolje v primeru vprašanj.

Arhiv: Pojasnilo v zvezi z oddajo poročil o obratovalnih monitoringih

Agencija RS za okolje obvešča izvajalce obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, monitoringa za odlagališča in stanja površinskih voda, da so pripravili dodatno pojasnilo v zvezi z načinom oddaje poročila o obratovalnem monitoringu v elektronski obliki.

Arhiv: Poročanje o odpadkih za leto 2023

Agencija za okolje obvešča poslovne subjekte, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročil o odpadkih za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za uporabo spletne aplikacije je potrebna registracija.

Arhiv: Slovenski info dan EU Sklada za inovacije, 25. 1. 2024

Namen dogodka je informirati in predstaviti celoten proces sodelovanja v programu EU Sklada za inovacije ter najnovejše spremembe in novosti.

Arhiv: Gradiva z delavnice »Z boljšo vlogo hitreje do dovoljenj«

Delavnica je potekala 12. decembra 2023 na GZS. Vabljeni k pregledu gradiv.

Arhiv: V javni obravnavi osnutek Podnebnega zakona

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo predložilo osnutek Podnebnega zakona, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje. Javna obravnava bo trajala do 15. novembra 2023.

Arhiv: Anketa o zelenem prehodu v industriji

Z anketo, h kateri vas vljudno vabimo, želimo pridobiti vpogled v že izvedeno transformacijo v podjetjih oz. s projekti, ki jih izvajate, ter vaše načrte v zvezi z zelenim prehodom. S pomočjo vaših odgovorov bomo lahko bolj prepričljivo in argumentirano zastopali interese gospodarstva v odnosu do pristojnih ministrstev, institucij in organov. Rok za oddajo ankete je torek, 5. 9. 23.

Arhiv: Na voljo e-postopek za pridobitev subvencije za električna vozila

Na državnih portalih je na voljo nov e-postopek, ki podjetjem in občanom omogoča oddajo elektronske vloge za subvencijo ob nakupu električnega vozila.

Arhiv: EU Sklad za inovacije: informativni webinar za prijavitelje malih projektov

Do 19. junija se je bilo potrebno registrirati za sodelovanje na informativnem dogodku, ki ga organizirata Evropska komisija (DG CLIMA) in CINEA z namenom, da se prijaviteljem pomaga pri oddaji uspešne prijave. Informativni webinar bo potekal 4. in 5. julija 2023. Med drugim se za sredstva lahko potegujejo inovativni projekti razogljičenja elektro-intenzivnih industrij, shranjevanja energije ter zajema, shrambe in uporabe ogljika ter OVE.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.