Novice


Stanje v okolju se vztrajno izboljšuje

Stanje v okolju se vztrajno izboljšuje

Poročila o stanju okolja kažejo, da se to izboljšuje, najslabši so rezultati pri zraku in onesnaženosti tal na posameznih območjih.

Kaj morate vedeti, če skladiščite nevarne tekočine

Kaj morate vedeti, če skladiščite nevarne tekočine

Od velikosti skladišča je odvisno, kakšne ukrepe morate izvajati, če skladiščite nevarne tekočine.

S prehodom v krožno gospodarstvo do večje konkurenčnosti

S prehodom v krožno gospodarstvo do večje konkurenčnosti

Štajerska gospodarska zbornica, Kemijski inštitut ter Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru so prepričani, da lahko s pomočjo inovacijskega grozda okrepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva doma in v svetu.

Kako ravnati s tlemi v dobro ekosistema

Tla opravljajo ključne ekosistemske storitve, ki bistveno prispevajo k blaginji ljudi. Neresno bi se bilo obrniti stran od te problematike.

Onesnaženje tal v Sloveniji ostaja problem

Slovenija pripravlja nov sistem varstva tal. Na nekaterih območjih je stanje še vedno skrb vzbujajoče.

Slovenska podjetja v sožitju z okoljem

Številna podjetja se zavedajo, da za učinkovito varstvo okolja ni dovolj zgolj slediti zakonskim predpisom, ampak je potrebna celostna strategija.

Razpis programa BBI

11.4.2017 je bil objavljen je razpis v okviru programa BBI (BioBased Industries)

Arhiv: Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin, 2-dnevna mednarodna konferenca

Dogodek je namenjen prikazu aktivnosti v Sloveniji in tudi širše, ki so v podporo krožnemu gospodarstvu ter prepoznavanju priložnosti in izzivov, ki jih krožna ekonomija predstavlja za industrijo. Vljudno vabljeni!

Arhiv: GRADIVA s konference MOVECO, 22. februar 2017

V okviru mednarodnega projekta MOVECO, ki je sofinanciran s strani Evropske unije (ESRR, IPA), smo organizirali konferenco pod naslovom Razširjena odgovornost proizvajalcev kot orodje, ki podpira krožno gospodarstvo.