Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Prehod v krožno gospodarstvo

 

 

 

 

Vljudno vas vabimo na 9. tradicionalni

SLO/HR POSVET PROIZVAJALCEV IN PREDELOVALCEV PLASTIČNIH MAS

Z DELEŽNIKI IZ VREDNOSTNE VERIGE

»Prehod v krožno gospodarstvo«,

ki bo potekal v torek 7.10.2014, 9:30 – 15:00

v dvorani A, 1. nadstropje, Gospodarska zbornica Slovenije,

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

Cilj seminarja je soočiti deležnike v vrednostni verigi plastike in opozoriti na nujnost dejanske uvedbe krožnega gospodarstva pri ravnanju z odpadki iz plastičnih mas. Potrebno je obrniti snovni tok odpadkov, torej več ločeno zbrati (tako v industriji kot v splošni rabi) in te odpadke izkoristiti doma, v Sloveniji, jih predelati v sekundarno surovino ali uporabiti kot vir energije. Odgovorno ravnanje z viri je sestavni del krožnega gospodarstva in ponuja poslovne priložnosti s pozitivnimi vplivi na naše okolje.

»Če želimo biti konkurenčni, moramo kar najbolje izkoristiti naše vire, kar pomeni, da jih moramo reciklirati nazaj v produktivno rabo, namesto da bi jih odlagali na odlagališčih. Prehod na krožno gospodarstvo ni le možen, je tudi dobičkonosen, vendar se to ne bo zgodilo brez ustreznih politik.«

Komentar evropskega komisarja za okolje dr. Janeza Potočnika

Pridružili se nam bodo predstavniki Evropske komisije (J. Barreiro Hurle), pristojnih organov iz Slovenije in Hrvaške ter strokovnjaki iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Skupaj z vami želimo identificirati možne točke za izboljšave in se dogovoriti za ukrepe, da se v prid gospodarstva in okolja snovni tok odpadkov iz plastičnih mas v Sloveniji sklene.

Kotizacije ni! Programa je na voljo na sledeči povezavi. Prijave na dogodek še potekajo preko prijavnice spodaj. Zaradi mednarodne udeležbe predavateljev bo srečanje potekalo v slovenščini, v hrvaščini in v angleščini.

Posvet je namenjen: vsem deležnikom v vrednostni verigi plastike (to je: proizvajalcem in predelovalcem plastičnih mas, javnim komunalnim službam in družbam za ravnanje z odpadki oz. zbiralcem in predelovalcem odpadne plastike, embalažnim družbam, predstavnikom pristojnih organov in drugih institucij, razvojnikom in oblikovalcem izdelkov iz plastičnih mas, širši predelovalni industriji, ki srečuje z izdelki in embalažo iz plastičnih mas,…).

Glede na pomen srečanja pričakujemo vašo udeležbo in se veselimo srečanja z vami! 

Lep pozdrav v imenu organizatorjev,

Darja Boštjančič
GZS-Združenje kemijske industrije

 

Izvleček vsebine dogodka

Vsebina dogodka zajema tako aktualne zakonodajne okvire in usmeritve, kot tudi izmenjavo izkušenj s področja zbiranja in ravnanja z različnimi tokovi plastičnih odpadkov ter vračanja sekundarnih surovin v proizvodni proces. Zaključki, ki jih bomo skupaj oblikovali na dogodku, bodo izročeni predstavnikom nove vlade in bodo podlaga za realizacijo potrebnih izboljšav.

Na dogodku bodo predstavljene sledeče vsebine:

  • Krožno gospodarstvo EU v povezavi z gospodarsko rastjo;
  • Zakonodajni okvir, gospodarstvo in odpadki: izvajanje in nadzor zakonodaje;
  • Status quo in vizija upravljanja s plastičnimi odpadki;
  • Odgovornosti proizvajalcev in tržna praksa pakiranja;
  • Zbiranje odpadne plastike z namenom recikliranja;
  • Moderne tehnologije sortiranja odpadne embalaže;
  • Ločevanje odpadne embalaže in nadaljnja obdelava;
  • Izkušnje pri zbiranju odpadkov in težave z nadaljnjo uporabo ter rešitve za mešane komunalne odpadke v gospodinjstvu;

Cel program si lahko ogedate na sleeči povezavi!

 

   

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.