Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Obratovalni monitoring površinskih voda in izhodiščno poročilo

Predstavnica MKO, mag. Nataša Vodopivec je pripravila pregled osnovnih zahtev  pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda. 

Pričakovanja v povezavi z izhodiščnim poročilom, ki izhaja iz obveze zavezancev IED direktive 2010/75/EU je predstavil dr. Jože Roth iz MKO. 

Prenos novih zahtev iz direktive o emisijah in industrije (IED 2010/75/EU) v naš pravni red napoveduje, da bodo morali upravljavci naprav, kjer se nahajajo nevarne snovi (3. člen Uredbe (ES) št. 1272/2008), pripraviti tudi izhodiščno poročilo o stanju onesnaženja tal in podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi.

Dr. Jože Roth je predstavil tudi smernice, ki so jih v povezavi s pripravo izhodiščnega poročila pripravili v Nemčiji, Franciji in Italiji. Predstavljen je bil tudi osnutek smernic za pripravo izhodiščnega poročila, ki jih je pripravila Evropska komisija. 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.