Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Uredba o odpadkih - predstavitev in razprava

Vljudno vas vabimo na delovni posvet – predstavitev in razpravo o osnutku

Uredbe o odpadkih,

ki bo v četrtek, 19. junija 2014 s pričetkom ob 10.00 uri

na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A, I.nadstropje.

Delovni posvet organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO), ki je v javno obravnavo predložilo osnutek Uredbe o odpadkih. Z uveljavitvijo nove uredbe bo razveljavljena sedaj veljavna Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011).

Glavni razlog za spremembe in dopolnitve veljavne Uredbe o odpadkih je EU Pilot 4944/13/ENVI, s katerim je Evropska komisija opozorila na nekatere pomanjkljivosti prenosa Direktive 2008/98/ES v pravni red Republike Slovenije. Gre za načelno določbo (10. člen osnutka uredbe), ki je podrobneje izvedena v 19. in 27. členu, ki določata ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi pri skladiščenju odpadkov in načrtovanje ustreznih tovrstnih ukrepov v okviru načrta gospodarjenja z odpadki, ter v členih, ki določajo upravne postopke oz. vsebino vlog za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ali potrdila o vpisu v ustrezno evidenco.

Podrobnejša pojasnila, kaj nam prinašajo spremembe obstoječe uredbe, nam bodo podali predstavniki MKO.

Posvet je namenjen članom GZS. Kotizacije ni! Predhodna prijava, preko spodnje e-prijavnice, je obvezna! Število udeležencev je omejeno.

Vljudno vabljeni! 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.