Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Podnebno energetske zaveze Slovenije do leta (2020) 2030, 28.3.2014

Vabimo vas, da se udeležite posveta

Podnebno energetske zaveze Slovenije do leta (2020) 2030,

ki bo v petek, 28. marca 2014, s pričetkom ob 10:00 uri,
GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana c, 1. nadstropje.

Zavedanje vplivov na okolje, ki jih prinaša današnja potrošniška družba terja sprejemanje usmerjenih politik tako na ravni EU, kot tudi globalno. Trajnostno naravnano gospodarstvo terja jasne, predvidljive in konkurenčne poslovne pogoje ob upoštevanju okoljskih vidikov, kot sta smotrna in učinkovita raba naravnih virov in energije.

Na posvetu, ki ga organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO), bomo spregovorili in izmenjali mnenja na temo

Okvira podnebne in energetske politike za obdobje 2020-2030,
ki ga je objavila Evropska komisija z namenom razprave o podnebno energetskih ambicijah EU po letu 2020. Na podlagi tega dokumenta se želi spodbuditi zavezo k 40 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP), ki naj bi se odražala tudi v večjem deležu energije iz obnovljivih virov in energijskih prihrankih (OVE + URE). Dokument se nanaša tako na sektorje vključene v evropsko shemo za trgovanje s pravicami do emisije TGP (EU-ETS) kot tudi za neETS sektorje.

in

Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020,
ki ga je v javno razpravo, do 12.3., predložilo MKO. Dokument obravnava zaveze neETS sektorjev, v skladu s podnebno energetskim paketom do 2020. Program določa podrobne cilje po posameznih sektorjih in potrebne ukrepe za njihovo izvajanje ter opredeljuje načine in mehanizme izpolnjevanja letnih obveznosti.

Posvet je namenjen vsem gospodarskim sektorjem - članom GZS. Vabljeni upravljavci naprav EU-ETS, zavezanci za plačilo CO2 dajatve, izvajalci ukrepov URE,…

Predhodna prijava, preko spodnjega e-obrazca, je obvezna!
Kotizacije ni. Število mest je omejeno.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.