Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Spremembe uredb na področju industrijskega onesnaževanja in preprečevanja industrijskih nesreč

Spoštovani,

Vljudno vas vabimo na predstavitev osnutkov predpisov in sprememb predpisov s področja industrijskega onesnaževanja, ki bo potekala

10. februarja 2014 ob 9:30 uri, v dvorani A
v I nadstropju GZS, na Dimičevi 13, v Ljubljani. 

Na spletni strani MKO je objavljen osnutek uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Uredba bo v slovenski pravni red prenesla zahteve direktive o industrijskem onesnaževanju 2010/75/EU, ki je nadgradila in nadomestila t.i. IPPC direktivo 96/61/EC.

Nova uredba predvideva, da bodo seznamu dejavnosti in naprav, ki so uvrščene med dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, dodane naprave za uplinjanje in utekočinjanje premoga in drugih goriv, proizvodnja magnezijevega oksida, nekatere dejavnosti odstranjevanja ali predelave nevarnih odpadkov, sežiganje in sosežiganje nenevarnih odpadkov, nekatere dejavnosti odstranjevanja in predelave nenevarnih odpadkov, proizvodnja lesnih kompozitov, zajemanje tokov CO2 z namenom geološkega shranjevanja, zaščita in ohranjanje lesa in gozdno lesnih proizvodov (sortimentov) s kemikalijami ter samostojno neodvisno upravljanje obdelave odpadne vode.

Uredba uvaja redni monitoring tal in podzemnih voda in t.i. izhodiščno poročilo o stanju tal in podtalnice na področju industrijskih objektov in naprav, ki bo omogočalo količinsko primerjavo stanja onesnaženja tal in podzemnih vod po dokončnem prenehanju dejavnosti in povrnitev v zadovoljivo stanje kakovosti tal in podzemnih vod. Zahteva za pripravo izhodiščnega poročila je povezana s prisotnostjo nevarnih snovi na določeni lokaciji in možnostjo onesnaževanja tal in podtalnice s temi snovmi.

Osnutek uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega bo predstavil dr. Jože Roth iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

V javni razpravi je tudi osnutek uredbe o spremembi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. Predvidene spremembe v tej uredbi bo predstavila ga. Jasmina Karba iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev z zadnjimi spremembami Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/2013) in z novostmi na področju razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih snovi in zmesi.

Predstavitev je namenjena članom GZS, ki so zavezanci za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega ali predvidevajo, da bi lahko to bili po novem, ter industrijskim zavezancem, ki imajo obveznosti iz naslova preprečevanja večjih nesreč z nevarnimi snovmi.

Kotizacije ni. Število mest je omejeno. Predhodna prijava je obvezna preko spletne prijavnice na spletnem naslovu. Prijava bo možna do zasedbe mest.

Vljudno vabljeni!   

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.