Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Obratovalni monitoring površinskih voda in izhodiščno poročilo

Spoštovani,

v sodelovanju z MKO vas vabimo na javno predstavitev osnutka pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda in pričakovanih novosti, ki izhajajo iz obveze zavezancev IED direktive 2010/75/EU za pripravo izhodiščnega poročila, ki bo organizirana:

v ponedeljek 16. september 2013, s pričetkom ob 9:00 uri

v dvorani C, I nadstropje GZS,

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

V okoljski zakonodaji postaja vse jasnejša povezava med parametri, ki opredeljujejo kakovost zunanjega okolja in pogoji določenimi v okoljevarstvenih dovoljenjih posameznih proizvodnih virov. To nakazujejo tudi objavljeni osnutek pravilnika o obratovalnem monitoring površinskih voda kot tudi napovedi v povezavi z izhodiščnim poročilom o stanju onesnaženosti tal in podtalnice, kjer so predpisi šele v pripravi.

V drugi polovici avgusta je bil objavljen osnutek pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda, ki določa pogoje za ugotavljanje stanja površinskih voda zaradi vpliva izpustov iz:

  • naprav, ki obratujejo skladno z uredbo o emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
  • odlagališč odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, in
  • naprav za proizvodnjo titanovega dioksida v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in ravnanje z odpadki iz te naprave.

Upravljavci naštetih naprav so, kot povzročitelji obremenitve, zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda. Predvidoma bodo morali zavezanci tovrstni obratovalni monitoring pričeti izvajati s 1. januarjem 2014.

Hkrati, se s prenosom novih zahtev iz direktive o emisijah in industrije (IED 2010/75/EU) v naš pravni red napoveduje, da bodo morali upravljavci naprav, kjer se nahajajo nevarne snovi (3. člen Uredbe (ES) št. 1272/2008), pripraviti tudi izhodiščno poročilo o stanju onesnaženja tal in podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi.

Predlagani pravilnik o obratovalnem monitoringu površinskih voda bo predstavila mag. Nataša Vodopivec iz MKO medtem, ko bo pričakovanja v povezavi z izhodiščnim poročilom predstavil dr. Jože Roth iz MKO.

Predstavitev je namenjena članom GZS. Kotizacije ni. Predhodna prijava je obvezna na e-prijavnici objavljeni na dnu te spletni strani.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.