Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki: breme, odgovornost ali priložnost?

 

           

Delavnica

Pravilno ravnanje z gradbenimi odpadki:  breme, odgovornost ali priložnost?

sreda, 20. marca 2013 ob 9.30 uri

 dvorana f, med-etaža 4/5 GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Spoštovani!

Gradbeni odpadki, kot so beton, opeka, kovina, suhomontažne plošče, izolativni materiali, ki nastanejo pri gradnji, vzdrževanju ali rušitvi objektov, predstavljajo pomemben tok odpadkov. Občasno se pojavljajo tudi nevarni odpadki, predvsem azbest. Če so materiali pomešani, so za kvalitetno nadaljnjo uporabo praktično neuporabni. Selektivno rušenje je zato osnovni pogoj za optimalno recikliranje. Naj odpadek postane vir surovin, reciklirajmo ga!

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, na kateri boste spoznali, kako pristopiti k rušenju objektov, od zakonodajnih zahtev do poteka rušenja in možnosti reciklaže in uporabe recikliranih materialov.

Program: 

9.00 – 9.30

REGISTRACIJA

 

9.30 – 9.45

O projektu, predstavitev udeležencev

dr. Alenka Mauko, ZAG

9.45 - 10.15

Usmeritve politike na področju odpadkov in virov

  • zakonodajni okvir, hierarhija, cilji
  • ocena stanja na področju gradbenih odpadkov

Janja Leban, GZS

10.15 - 11.00

Priprava na rušenje:

  • načrt rušenja, gospodarjenja z odpadki, dovoljenja
  • evidenčni listi - IS odpadki
  • odgovornost projektanta, investitorja, izvajalca del

Šprinzer Mirko, PKG

11.00 – 12.00

Selektivno rušenje:

  • potek, postopki (stroji, organizacija)
  • možnosti predelave in uporabe
  • finančni vidik

Zvonko Cotič, Structum

12.00 – 12.30

ODMOR

 

12.30 - 13.00

Možnosti/dobre prakse recikliranja in uporabe gradbenih odpadkov

doc. dr. Jože Kortnik, Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta

13.00 - 14.00

Reciklirani agregati – lastnosti in uporabnost

dr. Ana Mladenovič, ZAG

14.00 – 14.30

Inšpekcijski nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki

mag. Jana Miklavčič, Inšpekcija za okolje in naravo

- 15.00

Vprašanja in razprava

 

Delavnica je namenjena vsem, ki se neposredno ali posredno srečujejo s problematiko gradbenih odpadkov: investitorjem v gospodarstvu in javni upravi, projektantom, izvajalcem gradbenih del, predelovalcem gradbenih odpadkov in drugim, ki jih ta tematika zanima.

Delavnico organiziramo v okviru projekta Promocije recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu - ReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Zaradi zapolnitve razpoložljivih mest ne sprejemamo novih prijav. VABLJENI NA PONOVITEV DELAVNICE, ki bo potekala v mesecu juniju.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.