Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Desetletje druženja gospodarstva ob svetovnem okoljskem dnevu

Strokovna konferenca, ob svetovnem dnevu okolja, ki že desetletje redno poteka na GZS, je bila letos posvečena problematiki onesnaženosti zraka, predvsem z delci PM10, kar je eden od največjih okoljskih problemov v Sloveniji. Okoli osemdeset predstavnikov gospodarstva je uvodoma pozdravil predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič.

Medtem, ko so se izpusti žveplovega dioksida v zadnjih 20-30 letih močno znižali, meritve kakovosti zunanjega zraka, ki jih opravlja Agencija RS za okolje, beležijo še vedno zaskrbljujoče vsebnosti delcev s premerom do 10 mikronov.

Od januarja do aprila letos je merilna oprema ARSO v nekaterih urbanih središčih zabeležila prekomerno dnevno onesnaženje s temi delci že več kot 35 krat, kar postavlja Slovenijo ob bok večini, tudi najbolj razvitih članic EU.

V večini držav EU prepoznavajo podobne trende onesnaženja in iščejo primerne ukrepe, ki bi to problematiko, ki ima zaznaven vpliv na zdravje ljudi, omilila.

Slovenska industrija je v preteklih letih dosegla precejšnje premike v smeri zmanjševanja emisij PM10. V javnosti je sicer še vedno precej razširjeno mnenje, da industrija največ prispeva k tovrstnemu onesnaževanju zraka, kar kaže, da bi se več pozornosti moralo nameniti promociji dobrih praks in dosežkov v industriji.

Največji delež (~ 70 %) k skupnim izpustom PM10 prispevajo mala individualna kurišča v gospodinjstvih. To je še posebej očitno, če se v njih kurijo trdna goriva, v obliki lesa neustrezne velikosti in kakovosti, s preveliko vsebnostjo vlage. To nedvoumno potrjujejo rezultati ARSO, ki kažejo največji porast onesnaženosti s trdnimi delci v kurilni sezoni. Ti trendi v zadnjih letih celo naraščajo. K izboljšanju stanja na področju onesnaženosti zraka bi močno pripomoglo ozaveščenje lastnikov malih kurilnih naprav, posebej na območjih, kjer so zabeležena preseganja vrednosti PM10 in kjer se že pripravljajo načrti za izboljšanje kakovosti zraka. Poleg promocijskih aktivnosti bi v pripravo načrtov morala biti aktivno vključena tudi industrija, ki kljub dobrim rezultatom še vedno vlaga v ukrepe, ki vplivajo na celokupno zmanjšanje onesnaženosti.

Na konferenci so izpostavili tudi pomen energetske učinkovitosti stavb in vzdrževanja ter optimizacije energetskih sistemov v obstoječih nestanovanjskih stavbah. O energetski učinkovitosti stavb, ki ima pomemben vpliv na porabo goriv, kar posredno vpliva tudi na kakovost zunanjega zraka, bodo morali biti obveščeni bodoči najemniki in kupci stavb. Te informacije ponujajo obvezne energetske izkaznice.S tem bodo dobili takojšen vpogled v energetsko učinkovitost stavbe in stroške med uporabo ter pregled možnosti za izboljšave. Zato je bila posebna pozornost na konferenci posvečena vsebini energetske izkaznice, kdo jo je usposobljen izdelati in kdo ter kdaj jo mora izdelati in pridobiti. Obveščanje potrošnikov o energetski učinkovitosti aparatov je tudi zelo učinkovit pristop, ki lahko vpliva na energetsko učinkovitost širše družbe, kar se je pokazalo na zadnji predstavitvi o izkušnjah z obveznimi energijskimi nalepkami.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.