Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Sprejeta spremenjena Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 93/2012. S spremembami se zagotavlja pravilen in popoln prenos zahtev iz poizvedovalnega postopka Komisije EU PILOT 2352/11/ENVI glede prenosa četrtega odstavka 16. člena Direktive 2006/66/ES, ki določa, da se stroški zbiranja, obdelave in recikliranja ob prodaji novih prenosnih baterij in akumulatorjev končnim uporabnikom ne prikazujejo ločeno.
Po mnenju Komisije bi bila prepoved jasna in učinkovita le na podlagi izrecne prepovedne določbe za proizvajalce prenosnih baterij, distributerje in katere koli tretje osebe, ki delujejo za proizvajalca. Gre le za manjše spremembe, in sicer se v sedmem odstavku 33. člena uredbe prepoved ločenega prikazovanja stroškov ravnanja z odpadnimi baterijami ob prodaji novih baterij, ki je omejena na proizvajalce prenosnih baterij in akumulatorjev, razširja še na distributerje in nosilce skupnih načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.

PREDHODNE SPREMEMBE so objavljene v Uradnem listu RS, št. 64/12.
Uredba določa pravila za dajanje baterij in akumulatorjev na trg, zlasti prepoved dajanja na trg baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo nevarne snovi ter določa posebna pravila za zbiranje, obdelavo, recikliranje in odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev na področju ravnanja z odpadki.

S spremembami in dopolnitvami uredbe je izvedena uskladitev s pravnim redom Skupnosti glede prenosa členov 12 in 15(2) Direktive 2006/66/ES v pravni red RS, ki določata obdelavo in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev ter izvoz teh odpadkov, in sicer:

–  da se glede varstva okolja in varovanja človekovega zdravja uporabljajo najboljše razpoložljive tehnike in

– da se med predpise - v skladu s katerimi mora biti izvedeno pošiljanje odpadnih baterij in akumulatorjev, da se lahko obdelava in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev izvedeta v drugi državi članici EU ali tretji državi - navedeta še Uredba Sveta št. 1420/1999 o določitvi skupnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za pošiljke določenih vrst odpadkov v določene države nečlanice OECD in Uredba Komisije št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.