Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Sprejeta novela Uredbe o zelenem javnem naročanju

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, s katero se spreminjajo okoljske zahteve za projektiranje, gradnjo ter redno in investicijsko vzdrževanje stavb in okoljske zahteve za avtobuse, težka tovorna vozila in storitve avtobusnega prevoza. Objavljena je v Uradnem listu RS, št. 64/12, z veljavnostjo od 25.8.2012.

Uredba uvaja manjše spremembe Priloge 7 v smislu poenostavitve okoljskih zahtev. Glede spornega obveznega deleža lesa in lesnih tvoriv pa je bila oblikovana kompromisna rešitev – obvezen minimalen delež lesa ali lesnih tvoriv še vedno znaša 30 % glede na prostornino, vendar se v prostornino ne vštevajo temeljna konstrukcija in podzemni deli objekta. Poleg tega je polovico tega deleža (tj. 15 % prostornine vgrajenih materialov) mogoče nadomestiti s katerim koli gradbenim materialom ali izdelkom, ki ima deklaracijo glede lastnih okoljskih vplivov (znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III). Na ta način se proizvajalce gradbenih materialov in izdelkov spodbuja k označevanju svojih izdelkov glede vplivov na okolje v celotni življenjski dobi, zaradi česar bo postopoma mogoč prehod na še bolj zelene in trajnostne gradnje.

V Prilogi 10 Uredbe o ZeJN se trenutno veljavna metodologija za izračun stroškov v celotni življenjski dobi, ki temelji na stroških nakupa, stroških goriva ob upoštevanju povprečne porabe goriva v fiksni življenjski dobi vozila ter stroških emisij CO2, NOx, NHMC in prašnih delcev, nadomesti z obveznimi tehničnimi specifikacijami. Metodologija za izračun stroškov v celotni življenjski dobi, ki je v skladu z Uredbo o ZeJN obvezna in je predpisana z Direktivo 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, namreč v primeru avtobusov kategorije II ali III in težkih tovornih vozil ni uporabna, ker niti proizvajalci, niti institucije, akreditirane za testiranje vozil, nimajo vseh podatkov o emisijah, potrebnih za izračun operativnih stroškov v celotni življenjski dobi vozila. Po novem bodo morali avtobusi kategorije II ali III, ki jih kupujejo ali najemajo javni naročniki, izpolnjevati evropski standard za emisije EURO V in biti opremljeni s kazalnikom menjanja prestav ali merilnikom vrtljajev motorja, na katerem je označeno polje najučinkovitejšega delovanja motorja. Težka tovorna vozila pa bodo morala izpolnjevati standard za emisije EURO VI. Okoljske zahteve za storitve avtobusnega prevoza pa se v celoti črtajo iz Uredbe o ZeJN, saj je opredelitev okoljskih zahtev za storitve avtobusnih prevozov v smislu tehničnih specifikacij, glede na obstoječ vozni park in potrebe za šolske prevoze, nesprejemljiva. Predlagana ureditev zelenega javnega naročanja avtobusov in težkih tovornih vozil je skladna s predpisi EU.

V Prilogi 2 Uredbe o ZeJN se kot izjema od zelenega javnega naročanja opredeljuje naročanje alkoholnih pijač, saj ponudba z vini, zlasti slovenskimi, ki se praviloma naročajo za izvajanje protokolarne dejavnosti, ni zadostna.

Zaradi prehodnega obdobja za zeleno javno naročanje javnih skladov, javnih agencij, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb, ki se v skladu z javnonaročniško zakonodajo štejejo za druge osebe javnega prava, se v smislu zgoraj navedenih sprememb spremenijo tudi okoljske zahteve oziroma merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz Priloge 12 Uredbe o ZeJN.

VIR: Spletna stran Vlade RS

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.