Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Prednostne snovi na področju vodne politike

Vlada RS je na 26. redni seji sprejela stališče do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike.

V stališču je zapisano, si bo Slovenija prizadevala za uravnotežene rešitve, ki bodo prispevale k večjemu varstvu ljudi in okolja ter ohranjanju konkurenčnosti slovenskih podjetij in izvedljivosti smiselnega nadzora.

Slovenija predlaga, da se farmacevtske snovi, ki so zdaj na seznamu, obravnava ločeno in da se jih spremlja preko rednega emisijskega monitoringa in je zadržana do določb, ki se nanašajo na izbiro medija ter metode monitoringa prednostnih snovi, pri čemer zagovarja uveljavitev večje fleksibilnosti glede izbire medija za merjenje prisotnosti prioritetnih snovi. Pomembno je tudi oblikovanje standardiziranih analitskih metod za merjenje okoljskih standardov kakovosti za snovi na seznamu. Slovenija je tudi zadržana do določb o snoveh, ki se obnašajo kot splošno prisotne obstojne, bioakumulativne in strupene snovi (uPBT) in podpira podaljšanje predvidenega roka za prenos direktive v nacionalni pravni red na najmanj 18 mesecev.

VIR: Spletna stran Vlade RS

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.