Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Ozelenitev javnega naročanja - industrijski in gradbeni odpadki v javnem naročanju

 

           

Delavnica

Ozelenitev javnega naročanja -

  industrijski in gradbeni odpadki v javnem naročanju

v sredo, 17. oktobra 2012 ob 9.30 uri

Gospodarska zbornica Slovenije

poslovna oaza, 7. nadstropje, Dimičeva 13, Ljubljana.

Spoštovani,

Ali ste vedeli, da je črna jeklarska žlindra, ki nastaja pri proizvodnji surovega nelegiranega jekla v elektroobločnih pečeh, odličen nadomestek za naravni agregat v gradbeništvu? Uporabljamo jo lahko pri gradnji in rekonstrukciji cest in tudi stavb in s tem prispevamo k varovanju okolja - zmanjšanju količine odpadkov in ohranjanju naravnih virov. Podobno velja za druge industrijske odpadke, npr. elektrofiltrski pepel, livarske peske... kot tudi za reciklirane agregate iz gradbenih odpadkov.

Pomembno vlogo pri spodbujanju reciklaže lahko odigrajo tudi občine in druge službe z vključevanjem okoljskih meril v javno naročanje, npr. pri gradnji ali obnovi cest ali javnih ustanov (vrtci, šole...).

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, na kateri boste spoznali možnosti uporabe določenih industrijskih in gradbenih odpadkov v gradbeništvu. Seznanili se boste s pristopom k zelenemu javnemu naročanju in z načinom vključitve okoljskih meril v javno naročanje, kot tudi z naborom dokazil o njihovem izpolnjevanju.  

Program:

9.00 – 9.30

REGISTRACIJA

 

9.30 – 9.45

Uvodni pozdrav, o projektu ReBirth, predstavitev udeležencev

Janja Leban GZS

9.45 - 10.15

Pristopi k ZeJN: EU, Slovenija:

  • Sistemi ravnanja z okoljem: ISO 14001, EMAS
  • Okoljski znaki tipa I, II, III

Antonija Božič Cerar, GZS

10.15 - 11.00

Od odpadkov do proizvodov:

  • odpadki, stranski proizvodi in prenehanje statusa odpadka
  • obveznosti investitorjev izvajanja gradbenih del
  • zahteve za gradbene proizvode: zakonodaja, standardi

Janja Leban, GZS

Mirko Šprinzer, PKG Šprinzer Mirko s.p.

Jože Kočar, MGRT

11.00 – 12.00

Javno naročanje: možnosti uporabe industrijskih in gradbenih odpadkov v gradbeništvu

  • zakonodaja, ukrepi, tehnični pogoji - izkušnje iz prakse

Zvonko Cotič, Structum, d.o.o.

12.00 – 12.30

ODMOR

 

12.30 - 13.30

Javno naročanje - zakonodajni okvir

  • Uredba o ZeJN (Ur.list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12): podrobnejša obrazložitev koncepta uredbe, posameznih pojmov, skupin, prehodnih obdobij, temeljnih in dodatnih okoljskih zahtev, načina vključitve okoljskih zahtev v JN

Maja Koković, MF

13.30 – 14.30

LCA, LCC in EPD in njihova vloga pri javnem naročanju

Friderik Knez, ZAG

Jaka Kovač, ZAG

14:30 - 15.00

Vprašanja in razprava

 

Delavnica je namenjena investitorjem, izvajalcem postopkov oddaje javnih naročil oziroma pripravljavcem razpisne dokumentacije, občinam, upravnim enotam, projektantom, nadzornikom, izvajalcem gradbenih del, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, uporabnikom gradbenih proizvodov in drugim, ki jih ta tematika zanima.

Delavnico organiziramo v okviru projekta Promocije recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu - ReBirth, ki ga finančno podpirata Evropska unija, program LIFE+ in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Kotizacije ni. Predhodna prijava je obvezna preko elektronske prijavnice na dnu spletne strani.

Vljudno vabljeni!

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.