Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Uredba o odpadnih oljih

Vlada RS je sprejela Uredbo o odpadnih oljih, s katero določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadnih olj in ravnanja z njimi ter zmanjševanje vplivov uporabe virov in izboljšanje njihove učinkovitosti v skladu z Direktivo 2008/98/ES.

Direktiva 2008/98/ES je razveljavila Direktivo o odstranjevanju odpadnih olj (75/439/EGS). Kljub razveljavitvi direktive o oljih, pa ostaja zahteva po ločenem zbiranju mineralnih in sintetičnih odpadnih olj nespremenjena, njihov sežig pa je pod določenimi pogoji izenačen z do zdaj prednostno regeneracijo. Te določbe so zapisane v Direktivi 2008/98/ES.

Uredba o odpadnih oljih prinaša nekoliko spremenjene opredelitve pojmov, prepovedi in obveznosti povzročitelja odpadnih olj pa ostajajo enake kot v veljavni Uredbi o odstranjevanju odpadnih olj. Odpravljena je obveznost pošiljanja načrtov gospodarjenja pristojnemu ministrstvu. Nespremenjene ostajajo obveznosti zbiralca odpadnih olj, vendar so pregledneje opredeljene. Izraz »trgovec« je nadomeščen z izrazom »distributer«, ki pa ima enake obveznosti kot prej trgovec.

Z Uredbo o odpadnih oljih se nadomešča Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/08), ki s 14.4.2012 preneha veljati.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.