Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Prehod v nizkoogljično družbo – OVE s ciljem do 2030

Medtem, ko je cilj rabe obnovljivih virov energije (OVE) v EU do 2020 že določen*, pa namerava Evropska komisija, na osnovi rezultatov posvetovanja z zainteresirano javnostjo, pripraviti osnutek strategije za OVE do leta 2030. S sprejetjem usmeritev in ciljev bo gospodarskim sektorjem omogočeno dolgoročno planiranje, podane bodo smernice za razvoj in investiranje.

Vprašanja so usmerjena v iskanje odgovorov, v kakšnem obsegu, obliki in na katerih področjih bodo po letu 2020 potrebni novi instrumenti podpore oziroma prilagoditev obstoječih, tako na strani EU ali držav članic. Vprašalnik je pripravljen v angleškem jeziku, odgovore pa lahko posredujete tudi v slovenščini. Posvetovanje bo trajalo do 7. februarja 2012.

*Cilj do 2020 izhaja iz podnebno-energetskega zakonodajnega paketa EU, ki na področju OVE zavezuje k: 20% deležu energije proizvedene iz OVE v končni bruto porabi energije (Slovenija 25%) in 10% delež energije iz OVE v prometu.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.