Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Zeleno javno naročanje - predlog uredbe

Ministrstvo za finance je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Službo vlade za razvoj in evropske zadeve in nekaterimi drugimi ministrstvi ter stroko pripravilo predlog Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Uredba določa obvezna ravnanja naročnikov po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) in Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) ter za skupna javna naročila. Uredba opredeljuje temeljne in dodatne okoljske zahteve za 9 prioritetnih skupin predmetov javnega naročanja:

  1. električno energijo,
  2. živila in gostinske storitve,
  3. elektronsko pisarniško opremo,
  4. pisarniški papir,
  5. belo tehniko, aparate in druge izdelke, ki so označeni z energijskimi nalepkami,
  6. gradnjo, prenovo stavb in prostorov, vključno z idejno zasnovo, projektiranjem ter rednim in investicijskim vzdrževanjem,
  7. javno razsvetljavo,
  8. pohištvo in
  9. čistila in storitve čiščenja .

Za naročnike, ki morajo, v skladu z uredbo, okoljske vidike v postopke javnega naročanje vključiti le v merila za izbor, je oblikovana posebna priloga. S predvidenim konceptom uredbe se omogoča, da se le-ta na enostaven način dopolnjuje z novimi skupinami predmetov javnega naročanja.

Pripombe in predloge k uredbi zbiramo na GZS do konec februarja na GZS.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.