Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Stroški za okoljske dajatve v 2010

V uradnih listih št. 113 in 114, ki sta izšla 31.12.2009, so bili objavljeni sklepi o določitvi zneskov okoljskih dajatev za enoto obremenitve zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme, izrabljenih gum, odpadne embalaže, izrabljenih motornih vozil, uporabe mazalnih olj, obremenitve tal in onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2010.

Pri okoljskih dajatvah zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme, izrabljenih gum in odpadne embalaže se poleg dajatve plačujejo tudi nadomestila v vrednosti 33,38 EUR, ki v letu 2010 ostajajo enaki zneskom v letu 2009. Cena enote obremenitve pri obeh dajatvah ostajajo na ravni 2009.

Podobno se v letu v 2010 ne spreminjata zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin  in za enoto obremenitve tal.

Znesek za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum znaša letos 0.0054 evrov za razliko od 0,1460 evrov v letu 2009.

Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010 je 0,0063 evrov za 1 kilogram vozila.

Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2010 ostaja enaka lanski, to je 0,0125 evrov.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.