Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Odprava nekaterih neskladnosti z direktivo 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

MOP je na svoji spletni strani objavilo osnutek sprememb in dopolnitev uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Trenutno se uredba spreminja samo v manjšem obsegu, saj se želi odpraviti neskladnosti z direktivo 94/62/ES, zaradi katerih je Evropska komisija napovedala izrek ukrepa uradnega opomina zaradi domnevne kršitve prava Skupnosti; omeniti velja novo prilogo 3, ki navaja seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti embalaže z vsemi bistvenimi zahtevami iz te uredbe, vključno z zahtevami iz priloge 2 uredbe. Kasneje letos, predvidoma jeseni, se bo uredba spreminjala še enkrat, takrat pa v večjem obsegu.

Osnutek tokratnih sprememb uredbe je objavljen na spletni strani http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/embalaza_mar11.doc , rok za pripombe je 25. marec 2011, na e-mail: gp.mop@gov.si.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.