Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Kako bomo ravnali s komunalnimi odpadki do leta 2020 oz. 2030

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek operativnega programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov. Javna razprava traja 30 dni, rok za pripombe je 18. april 2011 na e-naslov: gp.mop@gov.si. Operativni program dopolnjuje uredbo o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je bila predmet razprave znotraj zborničnega sistema, na katerih so sodelovala tako komunalna podjetja - izvajalci javne službe, kot tudi podjetja iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Priporočamo pregled tega dokumenta, oceno z vidika vpliva na vašo dejavnost in aktivno vključitev v razpravo. OP je objavljen na spletni strani:

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/op_komunalni_odpadki_osnutek.pdf

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.