Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Predstavitev osnutkov uredb o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju odpadkov na odlagališčih, 28.02.2011

Ugodnosti za člane GZS


 Samo za člane GZS 

Slovenija zamuja s prenosom zahtev krovne direktive na področju odpadkov 2008/98/ES v svoj pravni red in v letošnjem letu pričakujemo spremembe "odpadkarskih" predpisov. Prva tovrstna predpisa sta objavljena predloga uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki  (URKO)  ter dopolnitev in sprememb uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih.  Ti dve uredbi se vsebinsko navezujeta se še na uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in operativni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, za katerega je osnutek še v pripravi.

V zakonodaji Skupnosti ni določenih skupnih pravil glede ravnanja s komunalnimi odpadki, vendar je okvir ravnanja s temi odpadki neločljivi del sistema ravnanja z odpadki, ki narekuje kako morajo gospodinjstva in tudi gospodarski subjekti ravnati z njimi. Uredba vnaša nekaj sprememb  ravnanja, ki bodo vplivala tudi na prakso ustaljenega ravnanja s tovrstnimi odpadki v gospodarstvu., med njimi npr. tudi z odpadnim papirjem.

URKO podrobno opredeljuje ločene frakcije, med katere sodijo tudi različne vrste odpadne embalaže in hierarhijo ravnanja z njimi; določa obveznosti, ki se nanašajo na ločeno zbiranje odpadne embalaže, kar bo posredno vplivalo tudi na sistem ravnanja z odpadno embalažo in stroške ravnanja s to embalažo.

Ker se velik del odpadkov še vedno odloži na odlagališčih, je izredno pomembno, kakšna pravila bodo obveljala v bodoče na področju odlaganja odpadkov. Ta pravila bodo vplivala na prakso ravnanja z odpadki, ki se bo izoblikovala v prihodnosti.

Vljudno vas vabimo na predstavitev in razpravo, ki bo organizirana:

v ponedeljek 28. februar 2011, s pričetkom ob 9:30 uri

v dvorani A, I. nadstropje GZS,

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Osnutka prvih dveh predpisov in  in osnovne usmeritve iz metodologije cen in operativnega programa,  bodo predstavili predstavniki MOP. Predstavili bomo tudi pripombe, ki jih je GZS posredovala na MOP. Priporočamo, da vsebino uredb proučite z vidika vaše dejavnosti in izvedljivosti v praksi.

Predstavitve se udeležijo lahko le člani GZS. Udeležba je za vse udeležence brezplačna, prosimo pa za predhodno prijavo preko spodnjega e-obrazca. 

Dodatne informacije oziroma pripombe, ki jih je na uredbi zbrala in posredovala na MOP naša služba bodo po 21. februarju na voljo pri Antoniji Božič Cerar, tel.: 01/ 58 98 196, e-poštni naslov: antonija.cerar@gzs.si.

Vljudno vabljeni!   

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.