Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Zaključki okrogle mize - Emisije toplogrednih plinov, 5.5.2010

V okviru GZS smo v Službi za varstvo okolja pripravili okroglo mizo, na kateri smo izmenjali mnenja in stališča do odprtih vprašanj in dilem, ki se nanašajo tako na industrijske sektorje, ki so vključeni v trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov na ravni Skupnosti (EU ETS), kot tudi tiste, ki niso.
Na okrogli mizi je sodelovalo 50 udeležencev, tako iz industrijskih sektorjev, predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za gospodarstvo.

Pravice do emisij toplogrednih plinov se gospodarskim sektorjem, vključenim v EU ETS, v trgovalnem obdobju od leta 2008 do 2012 dodeljujejo brezplačno. Obseg brezplačnih pravic se bo z letom 2013 zmanjšal na 80% nato pa postopno do leta 2020 na 30%. Za sektorje, za katere se predvideva, da bodo po letu 2012 izpostavljeni tveganju uhajanja ogljika, se pripravljajo posebna merila za izračun količine brezplačno prejetih pravic. Male naprave, ki po letu 2012 ne bodo več vključene v EU ETS bodo zavezane plačevati CO2 dajatev.
Z letom 2027 brezplačnih pravic ne bo več, kar za sektor proizvodnje električne energije velja že z letom 2013.

Obravnavane teme:

 • osnutek alokacijskih pravil na ravni Skupnosti za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije toplogrednih plinov po letu 2012, ter v okviru tega
  • soproizvodnja toplote in elektrike v povezavi s prejemanjem brezplačnih pravic,
  • izključitev malih naprav iz sistema trgovanja,
  • referenčno obdobje za obstoječe naprave in nove vstope,
  • merilo za opredelitev povečanja/zmanjšanja naprave,
  • rezervacija za nove vstope,
  • benchmark za toploto,
 • okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 in shema za oprostitve oziroma zmanjšanja plačila v prihodnje, ter v okviru tega
  • zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na osnovi izboljšanja energetske učinkovitosti (neskladnost med slovensko in EU zakonodajo).

Izrazili smo zaskrbljenost, da položaj, stališča in interesi slovenske industrije niso zadostno zastopani pri pripravi novih dokumentov na ravni Skupnosti. Dogovorili smo se katere aktivnosti bomo izvedli do konec junija 2010 in o posredovanju podatkov, ki jih morajo določena podjetja v dogovorjeni obliki še posredovati pristojnim na MOP.

Zaradi pomembnosti obravnavanih tematik, poudarjamo potrebo po:

 • tesnejšem sodelovanju z MOP pri pripravi in izvajanju zakonodaje – izmenjava informacij MOP-GZS-gospodarstvo, uveljavljanje stališč gospodarstva,
 • seznanitvi gospodarstva s strokovnimi podlagami o predlogih ukrepov za zmanjšanje emisij TGP kot podlage za oprostitev oz. zmanjšanje plačila CO2dajatve,
 • vključenosti gospodarstva v pripravo predloga uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o CO2 dajatvi – zavzemamo se za enostaven, pregleden in okoljsko učinkovit model,
 • celovitem pristopu pri obravnavi in sprejemanju ukrepov, ki se nanašajo na zmanjševanje emisij TGP - zavzemamo se za transparentnost in učinkovitost sprejetih ukrepov.

Za realizacijo obveznosti kjotskega sporazuma je treba ukrepe izvajati dosledno v vseh sektorjih, še posebej želimo izpostaviti sektor prometa, ki svoje izpuste še povečuje.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.