Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Spremembe uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa

Konec julija je Vlada RS sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 62/10). Da so bile spremembe potrebne, so opozarjala tako podjetja, zavezanci za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in v njihovem imenu GZS kot tudi Agencija RS za okolje. Na njihovo pobudo je bila sprejeta sprememba, ki bo pod določenimi pogoji omogočila obratovanje obstoječih naprav, ki uvajajo tehnike BAT, izvajajo ukrepe varstva pred hrupom in ne glede na vse te ukrepe, še vedno presegajo predpisane mejne vrednosti za določeno območje varstva pred hrupom. Rok za prilagoditev zahtevam uredbe se jim podaljša do konca 2020.

Uredba na novo določa tudi, kdo lahko obratuje brez okoljevarstvenega dovoljenja. Brez dovoljenja lahko obratujejo naprave, ki so "druge naprave" oziroma niso IPPC naprave ali Seveso obrati. Za te naprave, za katere so po stari uredbi podjetja že vložila vloge za pridobitev dovoljenj, se postopki izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ustavijo.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.