Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Stališče do osnutka OP zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OPTGP-1)

Na GZS je 8. julija 2009 potekala okrogla miza o ukrepih iz prenovljenega Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2012 (OPTGP-1).

V uvodnih besedah je predstavnica Ministrstva za okolje in prostor poudarila, da je obravnavani dokument pripravljen na osnovi dokumentov, katerih ukrepi niso v zadostni meri doprinesli k uresničenju zaveze Slovenije iz Kjotskega protokola, še posebno je nezadovoljivo izvajanje ukrepov v sektorju promet. Ob predpostavki, da se bodo vsi ukrepi iz obnovljenega operativnega programa izvajali v celoti, bo kljub temu po zaključenem obdobju potreben nakup emisijskih kuponov. 

Na okrogli mizi je prisostvovalo 53 udeležencev iz različnih industrijskih panog ter predstavniki ministrstev MOP, MG, MzP, MF ter IJS-Center za energetsko učinkovitost.

Ključne ugotovitve:

·         Slovenska industrija je po posameznih panogah že veliko pripomogla k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) preko uvajanja najboljših razpoložljivih tehnik oziroma pridobivanja IPPC dovoljenj in tudi z izvajanjem ukrepov za učinkovitejšo rabo energije in programov iz sheme za oprostitve plačila okoljske dajatve za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, …

·         Podpiramo, da se navedena shema za oprostitve plačila okoljske dajatve obnovi, hkrati pa pričakujemo, da se zbrana sredstva uporabljajo za zmanjševanje emisij TGP.

·         Predlagamo, naj se intenzivira izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije na vseh ravneh, tako v industriji kot v javnem sektorju in pričakujemo finančne spodbude za njihovo realizacijo.

·         Nujno je okrepiti aktivnosti na področju prometa, tako zaradi zmanjšanja emisij TGP kot tudi zmanjševanja emisij trdnih delcev, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka.

·         Pričakujemo, da bodo vsi sektorji obravnavani enakovredno, hkrati pa je potrebno sodelovanje in koordinacija tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki mora spremljati izvajanje ciljev in sprejetih ukrepov za njihovo realizacijo.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.