Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Vabilo na predstavitev osnutkov okoljskih predpisov

V sodelovanju z MOP vas vljudno vabimo na predstavitev predvidenih novosti z vidika ureditve postopkov izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj in osnutka pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal ter predvidene spremembe na področju preprečevanje večjih nesreč z nevarnimi snovmi in omejevanju njihovih posledic. Predstavitve osnutka dveh uredb in pravilnika bo potekala

v petek, 17 aprila, s pričetkom ob 9:30,
v dvorani A na GZS,  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

S prenosom direktive o industrijskih emisijah 2010/75/EU (IED) v slovenski pravni red, lahko zavezanci za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za dejavnosti, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, pričakujejo spremembe v postopkih priprave vlog za izdajo/podaljšanje/obnovo dovoljenj, predvsem zaradi obveznosti izdelave izhodiščnega poročila na območju naprave, ter dodatnih zahtev na področju monitoringa stanja tal in stanja podzemnih voda.

Predstavniki MOP bodo predstavili tudi spremembe na področju preprečevanja in omejevanja večjih nesreč z nevarnimi snovmi, ki so posledica uskladitve z evropsko uredbo o razvrščanju, pakiranju in označevanju snovi in zmesi (CLP) in novosti direktive 2012/18/EU (Seveso III) z zahtevami te uredbe. Pričakovati je, da se bo lahko povečalo število naprav, ki bodo razvrščene  med obrate večjega ali manjšega tveganja.

Dogodka se lahko udeležijo le člani GZS. Kotizacije ni. Prosimo za predhodno prijavo preko e-obrazca, ki je objavljen na dnu spletne strani.

Vljudno vabljeni!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.