Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Predstavitev novosti, ki jih prinaša nova Uredba o odpadkih

Vsa razpoložljiva mesta so zasedena. Prijav ne sprejememo več. Hvala za razumevanje!

 

 

Novosti, ki jih prinaša nova Uredba o odpadkih,

v četrtek, 18. junija 2015 ob 9.30 uri

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana a, I. nadstropje.

 

Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15) je pričela veljati 30.maja 2015. Z njeno uveljavitvijo se razveljavlja uredba iz leta 2011.

Bistvena novost nove uredbe je uskladitev z dvema novima EU predpisoma:

Oba predpisa veljata neposredno, uporabljata se od 1. junija 2015.

 

Nova uredba bolj natančno opredeljuje zahteve za skladiščenje odpadkov, katerim se bo več pozornosti namenilo tudi v upravnih postopkih za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ter za vpis v evidenco zbiralcev. Nekatere spremembe in dopolnitve so bile izvedene zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu okolja, odpravljene so nekatere administrativne obremenitve, upoštevane pa so tudi ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju in nadzoru razveljavljene Uredbe o odpadkih.

 

Posvet organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Statističnim uradom RS in Erico iz Velenja.

 

Program

9.00 – 9.30 REGISTRACIJA

 

Predstavitev uredbe s poudarkom na novostih glede na doslej veljavno uredbo

Lucija Jukić Soršak, Ministrstvo za okolje in prostor

Kdaj in kako pristopiti k vrednotenju nevarnih lastnosti odpadka

Vesna Rožič, Erico Velenje

Razprava, v kateri bodo sodelovali predstavniki ARSO Andreja Vihtelič in Marijana Ulrich-Supovec, s pojasnili glede sprememb IS odpadki – evidenčnih listov in dokončanja že začetih upravnih postopkov

Poročanje o odpadkih s stališča prakse
Tanja Vidic, Statistični urad RS

ZAKLJUČEK predvidoma ob 14.00

 

Vsa razpoložljiva mesta so zasedena. Prijav ne sprejememo več.

 

Hvala za razumevanje!

 

Organizatorja: Služba za varstvo okolja GZS in Zbornica komunalnega gospodarstva

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.