Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Vabilo na predstavitev osnutka uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in pravilnika o določitvi občutljivih območij

Služba za varstvo okolja GZS in Zbornica komunalnega gospodarstva vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vljudno vabimo na predstavitev uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in pravilnika o določitvi občutljivih območij, ki bo v

petek 3. julija 2015 ob 9.30 uri

 Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana a, I. nadstropje.

Uredba in pravilnik sta v javni obravnavi do ponedeljka 20. julija 2015.

Osnutek uredbe združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo zahteve na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer:

  • Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),
  • Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in
  • Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13).

Osnutek uredbe v primerjavi z omenjenimi veljavnimi uredbami uvaja določene spremembe, ki se med drugim nanašajo na merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, mejne vrednosti učinkov čiščenja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE, prepovedi odvajanja, možnost uporabe pretočnih greznic, uporabo kompostnih stranišč, prve meritve iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, izvajanje javne službe, določanje aglomeracij in oskrbovalnih standardov, kot tudi rokov za izvedbo predpisanih zahtev zagotavljanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

V osnutku pravilnika so določena občutljiva območja na podlagi meril iz osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
Obratovanje obstoječih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, iz katerih se odpadne vode odvajajo v katero od novo določenih občutljivih območij ali v vodo na prispevnem območju katerega od novo določenih občutljivih območij, bodo morali lastniki in upravljavci prilagoditi strožjim zahtevam, ki veljajo za občutljiva območja, najpozneje sedem let po uveljavitvi pravilnika. Uredbo in pravilnik bo predstavila Nataša Vodopivec iz Direktorata za okolje / Sektorja za okolje in podnebne spremembe.

Predhodna prijava je obvezna preko e-obrazca na dnu te spletne strani.  Kotizacije ni. Predstavitve se lahko udeležijo le člani GZS! Število udeležencev je omejeno. Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.