Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Revizija sistema EU ETS za obdobje po letu 2020

Evropska komisija je včeraj predstavila zakonodajni predlog za revizijo sistema EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (EU ETS) s ciljem najmanj 40-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030 kot del prispevka Unije k novemu svetovnemu podnebnemu sporazumu, ki naj bi bil sprejet v Parizu decembra letos. Navedeno za naprave EU ETS pomeni 43 % zmanjšanje emisij glede na leto 2005.

 

Po navedbah Komisije je cilj predloga zagotoviti, da bo sistem EU ETS, ki je temelj podnebne politike EU, še naprej najučinkovitejši način za zmanjševanje emisij v prihajajočem desetletju. Revidirani sistem bo zagotovil močnejše spodbude za inovacije in še naprej zagotavljal konkurenčnost evropskih industrij na mednarodnih trgih.

 

Predlog podjetjem in industriji prinaša veliko možnosti za razvoj in izkoriščanje prednosti novih tehnologij in trgov, podpira inovacije ter pomaga ustvarjati nove možnosti za delovna mesta in rast. Hkrati vključuje tudi zaščitne ukrepe za mednarodno konkurenčnost energetsko intenzivnih industrij v EU. Pomemben poudarek je namenjen zmanjšanju upravnega bremena. V skladu s predlogom bodo imele države članice še naprej možnost, da iz sistema EU za trgovanje z emisijami izključijo podjetja z nizkimi emisijami, pod pogojem, da zanje veljajo enakovredni ukrepi.

 

Predlog za revizijo sistema EU ETS zmanjšuje skupno količino pravic za 2,2 % letno. S tem se zmanjšuje tudi število brezplačno dodeljenih pravic ob upoštevanju:

  • ciljne vrednosti se bodo posodobile, da bi se upošteval tehnološki napredek v različnih sektorjih. Trenutno se vrednosti določajo na podlagi podatkov iz obdobja 2007–2008 in ne bi odražale stopnje tehnološkega razvoja po letu 2020;
  • podatki o proizvodnji – sistem bo prožnejši, saj se bo bolj upoštevalo povečanje ali zmanjšanje proizvodnje ter ustrezno prilagodila količina brezplačnih dodelitev. Določeno število brezplačnih pravic bo namenjeno novim napravam in napravam v razvoju;
  • selitev virov CO2 – kot velja zdaj, bo tudi po letu 2020 veljalo, da v vseh glavnih industrijskih sektorjih obstaja tveganje selitve virov CO2;
  • posredni stroški ogljika – države članice se spodbuja, naj prihodke od dražb uporabijo za zagotovitev kompenzacije v skladu s pravili o državni pomoči.

Ustanovljen bo sklad za inovacije, ki bo podpiral prototipne naložbe v energijo iz obnovljivih virov, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida ter nizkoogljične inovacije v energetsko intenzivnih industrijah.

 

Dostop do dokumenta in obrazložitev

 

Ocena učinka posodobitve sistema za trgovanje z emisijami (dokumentacija).

 

Dodatno: Preoblikovanje energetskega sistema Evrope – poletni energetski sveženj Evropske komisije utira pot razvoju

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.