Varstvo okolja

Novice


Arhiv: IED uredba: razširjen seznam naprav, ki morajo pridobiti IPPC okoljevarstveno dovoljenje, nove zahteve za IPPC zavezance

15. avgusta 2015 je začela veljati nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS št. 57/2015). Uredba je eden najbolj zahtevnih predpisov s področja okolja. Pomembna je za vrsto dejavnosti, od energetike, predelovalnih dejavnosti in ravnanja z odpadki ter čiščenja odpadnih voda do kmetijske dejavnosti. V slovenski pravni red prenaša II. poglavje direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah (IED), ki se nanaša na dosedanje t.i. IPPC zavezance.

Glede na doslej veljavno, nova uredba določa nove zahteve in obveznosti upravljavcev naprav. Določa ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode in zahteva izdelavo ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode, katere del je tudi poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode. Če letna prisotnost zadevnih nevarnih snovi na območju naprave presega določen količinski prag ali pa če naprava leži na vodovarstvenem območju, pa morajo upravljavci izdelati izhodiščno poročilo. Izhodiščno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z določenimi nevarnimi snovmi, potrebne za količinsko primerjavo s stanjem po prenehanju obratovanja naprave.

Uredba razširja seznam dejavnosti in naprav, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (npr. s področja odpadkov, čiščenja odpadnih voda, proizvodnje lesnih kompozitov, zaščite lesa in gozdno-lesnih proizvodov, predelave živalskih in rastlinskih surovin. itd.).

V prehodnih določbah določa roke, v katerih morajo
• obstoječe naprave, ki že imajo okoljevarstveno dovoljenje, ministrstvu predložiti oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo in
• nove dejavnosti vložiti vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ministrstvu predložiti oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo.

Upravljavci obstoječih naprav, za katere je bilo v obdobju med 7. januarjem 2013 in šest mesecev po uveljavitvi te uredbe (torej pred 15. februarjem 2016) okoljevarstveno dovoljenje prvič pridobljeno ali spremenjeno zaradi večje spremembe ali zaradi uskladitve z zaključki o BAT, morajo izdelati in ministrstvu (ARSO) predložiti oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo v 18 mesecih od uveljavitve te uredbe (torej pred 15. februarjem 2017).

Upravljavci obstoječih naprav, ki so po uredbi opredeljene kot nove dejavnosti,  ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, morajo vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v 190 dneh po uveljavitvi te uredbe, torej najkasneje do 21. februarja 2016. Oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščno poročilo pa morajo ministrstvu (ARSO) predložiti v 18 mesecih od uveljavitve te uredbe (torej pred 15. februarjem 2017).

Napovedujemo: IED mreženje
V prihodnjih mesecih bomo na GZS organizirali več dogodkov na temo priprave vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in izdelave izhodiščnega poročila, ki ju zahteva nova Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS št. 57/2015) – IED uredba. Ti dogodki bodo priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj, kot tudi pridobivanje napotkov pri pripravi vlog ter izdelavi ocene možnosti za onesnaževanje tal in podzemne vode in izhodiščnega poročila. Medtem ko bodo dogodki za pripravo vlog bolj prilagojeni zahtevam novih dejavnosti, bodo dogodki za izdelavo ocene možnosti za onesnaževanje tal in podzemne vode in izhodiščnega poročila namenjeni tako za nove kot tudi obstoječe dejavnosti.

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.