Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Uredba IED, napotki za zavezance, vloga, ocena onesnaženosti in izhodiščno poročilo

Nova uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaženje okolja večjega obsega (Ur.l.RS št. 57/15) skupaj s pravilnikoma o obratovalnem monitoringu stanja tal in podzemnih voda (Ur.l.RS št. 53/15) razširjajo nabor zavezancev za pridobitev celovitega okoljevarstvenega dovoljenja  in/ali zavezancev za izvajanje monitoring podzemnih voda in tal. Uredba uvaja nove obveznosti za upravljavce naprav, ki morajo pridobiti celovito okoljevarstveno dovoljenje v obliki izhodiščnega poročila s pregledom in poročilom o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode. Nove zahteve se prepletajo z zapleteno evropsko zakonodajo na področju kemikalij na čelu s t.i. imenovanima uredbama »REACH« in »CLP« in terjajo njuno dobro poznavanje.

V sodelovanju z MOP, ARSO in izvajalci, ki imajo izkušnje na področju monitoringov in preverjanju tehničnih ukrepov s področja skladiščenja nevarnih tekočin, vas vljudno vabimo na konferenco, kjer se bomo seznanili s zakonodajnim okvirom, postopki ARSO ter zahtevami in dilemami s katerimi se soočajo zavezanci skupaj z izvajalci storitev monitoringov in tehničnih preverjanj. Ker se pri izvajanju novih predpisov poraja veliko nejasnosti in vprašanj bosta dva obsežna sklopa konferenca posvečena vašim vprašanjem z vidika skladnosti z novimi zahtevami, upravnimi postopki in kako se le ti prepletajo in povezujejo z obstoječimi dovoljenji in ukrepi, ki jih le ti narekujejo!

Konferenca bo potekala:

v ponedeljek, 26 oktobra, s pričetkom ob 9:30 uriv dvorani A, v I nadstropju GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

 Program    

9:15

registracija

 

9:30

Uvodni nagovor

ga. Tanja Bolte, Generalna direktorica direktorata za okolje MOP

9:40

Zakonodajni okvir:

Uredba IED

Pravilnik – tla

Pravilnik – podzemne vode

Ministrstvo za okolje in prostor

g. Jože Roth,

ga. Helena Matoz

 

10:30

Upravni postopek

Napotki za pripravo vloge in izpolnjevanje obrazcev

Pomen zaključkov BAT pri pripravi dokumentacije za pridobitev OVD

Agencija RS za okolje

ga. Bernarda Žnidaršič,

ga Katja Buda

11:45

Razprava: vsebina vloge, nove dejavnosti in naprave, zaključki BAT

 

12:15

Odmor

 

12:45

 

Območje naprave, možni vplivi na podzemne vode in tla, konceptualni model

Geološki Zavod RS

g. Joerg Prestor,

ga. Simona Pestotnik,

g. Luka Serianz

13:45

 

Snovi, nevarne snovi in zadevne snovi, 1 in 2 korak pri pripravi ocene možnosti onesnaženosti tal in podzemne vode

NLZOH

ga. Mojca Durjava

14:15

 

Skladiščna uredba in tehnična brezhibnost naprave

Eko-Teh d.o.o.

g. Gregor Jankovec

14.45

 

Sistemi obvladovanja varnosti, ISO 14001 in OHSAS – organizacijski ukrepi za zagotavljanje brezhibnosti naprave

Talum d.d. 

g. Marko Homšak

15:15

 

Razprava: opis ocene možnosti onesnaženosti tal in podzemne vode, izhodiščno poročilo

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker so vsa razpoložljiva mesta zasedena, prijav ne sprejemamo več. Hvala za razumevanje!

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.