Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Vabilo na 2. predstavitev osnutka uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Spoštovani,

 

GZS, Služba za varstvo okolja in Zbornica komunalnega gospodarstva, vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vljudno vabimo na 2. predstavitev / obravnavo (popravljenega) osnutka Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki bo v

 

petek, 13. novembra 2015 ob 9.30 uri

na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana c, I. nadstropje.

Na podlagi 1. obravnave, ki smo jo imeli na GZS 3. julija, pripomb iz javne obravnave ter nadaljnjih delovnih sestankov, MOP pripravlja popravljeno različico uredbe, ki bo predmet ponovne obravnave na GZS.

 

Naj vas opozorimo, da osnutek uredbe združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer:

·        Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10),

·        Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10) in

·        Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13).

 

Popravljeni osnutek uredbe in posledično tudi spremembe

·        uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

·        splošne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in

·        pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda,

bo predstavila Nataša Vodopivec iz MOP.

 

Predstavitve se lahko udeležijo le člani GZS! Kotizacije ni.

OBVEŠČAMO VAS, da novih prijav zaradi zasedenosti ne sprejemamo več.

Hvala za razumevanje.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.