Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Vabilo na predstavitev:varnostni listi in okoljske uredbe

V sodelovanju z ZKI in MOP vas vljudno vabimo na predstavitev uporabe informacij v varnostnem listu

  • pri določanju obratov večjega ali manjšega tveganja,  s predstavitvijo predloga nove uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic ("SEVESO" uredba);
  • pri določanju zadevnih nevarnih snovi, ki lahko povzročijo onesnaženje tal in podzemne vode za pripravo ocene možnosti onesnaženja ter izhodiščnega poročila ("IED" uredba).

Predstavljeni vsebini bo sledila predstavitev osnutka nove uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic, ki je v javni razpravi. Predstavitvi bosta potekali

v četrtek, 10. decembra, s pričetkom ob 9:00 uri,
v dvorani A, v I nadstropju GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

8:30 – 9: 00

Registracija udeležencev

9:00 – 10:00

Varnostni list - vir informacij za preverjanje obveznosti, ki jih narekuje okoljska zakonodaja (IED, SEVESO) in zakonodaja o zdravju in varnosti pri delu.

 

Vprašanja udeležencev in razprava.

Marko Grčar, Belinka

10:00 - 11:30

Predstavitev uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

 

Vprašanja udeležencev in razprava.

Jasmina Karba, MOP

 
Z izvajanjem skupne evropske zakonodaje na področju kemikalij, podatki v varnostnih listih nakazujejo, da se vse več snovi uvršča med okolju in/ali zdravju nevarne. Te uvrstitve pa so zelo pomembne pri obravnavi nevarnih snovi na področju preprečevanja nesreč, ter preprečevanja in monitoringa onesnaženja tal, podzemnih in površinskih voda, vrednotenju lastnosti odpadkov, poleg že bolj uveljavljene in poznane rabe varnostnih listov pri zagotavljanju zdravja in varnosti na delovnem mestu. 

Predstavitev je namenjena obstoječim in bodočim zavezancem »IED« in/ali »SEVESO« uredbe, »downstream user-jem«, ki morajo informacije v varnostnem listu prenesti v vsakodnevno zagotavljanje skladnosti z okoljsko zakonodajo, ki se nanaša na preprečevanje večjih nesreč in/ali onesnaženja podzemnih vod in tal na območju naprave.

Predhodna prijava je obvezna preko e-obrazca na dnu te spletne strani.  Kotizacije ni. Predstavitve se lahko udeležijo le člani GZS!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.