Varstvo okolja

Novice


Arhiv: 1. aprila je začenja veljati nova uredba o CO2 dajatvi

Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. list RS, št. 22/16) določa, da se okoljska dajatev plačuje zaradi onesnaževanja zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva, pri čemer se določbe uredbe ne uporabljajo za: 

gorivo, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, 
gorivo, ki se uporablja za druge namene kot za pogonsko gorivo ali kot gorivo za ogrevanje, 
gorivo, ki je dobavljeno kot gorivo za pogon v zračnem prometu, razen za polete v zasebne namene,
gorivo, ki se uporablja za kemijsko redukcijo in elektrolitične in metalurške procese, in 
gorivo, ki se uporablja v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov.

Uredba določa tudi oprostitev plačila dajatve za rabo goriva v napravi in mali napravi. Oprostitev plačila okoljske dajatve se nanaša na tisto količino goriva, ki je izkazana v poročilu o emisijah toplogrednih plinov, plačilo dajatve pa se oprosti pod pogojem, da upravljavec naprave ali male naprave plača za predmetno rabo goriva najnižjo raven obdavčitve v Skupnosti, določeno v prilogi 1 te uredbe. Za oprostitev je treba pridobiti odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve.

Upravljavec naprave, ki ima na dan uveljavitve te uredbe pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, mora vlogo za pridobitev odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve ministrstvu posredovati najkasneje v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.

Uredba ukinja plačilo dajatve na fluorirane toplogredne pline (F-pline), v prehodnih določbah pa določa  obveznosti glede predložitve obračuna okoljske dajatve za obdobje od 1. januarja 2016 do uveljavitve te uredbe.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.