Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Nižja obdavčitev energentov za energetsko intenzivna podjetja

Oprostitev oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja se začne uporabljati 1. januarja 2017. Oprostitev šteje za državno pomoč, podobno kot šteje za državno pomoč tudi oprostitev plačila CO2 dajatve zaradi zgorevanja goriva, ki se rabi v napravi in mali napravi, za katero ima upravljavec pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve (podjetja vključena v sistem trgovanja z emisijami – ETS sistem, ki so večinoma tudi energetsko intenzivna). Tudi v tem primeru je pogoj plačilo minimalne ravni obdavčitve v skladu z Direktivo 2003/96/ES.

Nižjo obdavčitev energentov ureja nov Zakon o trošarinah (ZTro-1, Ur. list RS, št. 47/16), ki je začel uporabljati 1. avgusta 2016. Zakon uvaja oprostitev plačila trošarine za energente, če jih porabijo energetsko intenzivna podjetja za proizvodnjo toplote za namen proizvodnje izdelkov. Ob tem pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

  • za ta energent mora biti plačana minimalna raven obdavčitve, ki jo določa Direktiva 2003/96/ES o obdavčitvi energentov in električne energije,
  • za koledarsko leto, za katerega se uveljavlja oprostitev oziroma vračilo, je podjetje energetsko intenzivno,
  • dejavnost podjetja se uvršča v področje »Predelovalne dejavnosti« v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti.

Podjetje lahko uveljavi oprostitev s pridobitvijo dovoljenja za oproščenega uporabnika trošarinskih izdelkov ali pa med letom nabavlja energente s plačano trošarino in zanje naknadno, na podlagi letnega zahtevka, uveljavi vračilo trošarine.

Kdaj je podjetje energetsko intenzivno?
Podjetje je energetsko intenzivno, če letni strošek nabave energentov in električne energije, nabavljen ali proizveden v okviru dejavnosti, znaša najmanj 3 % letne proizvodne vrednosti.


Pogoj za oprostitev je plačilo CO2 dajatve ali trošarine v višini minimalne ravni obdavčitve
Podjetje mora voditi evidence o vrsti in porabi energenta in na podlagi tega predložiti letni obračun ali zahtevek za vračilo trošarine. Iz tega mora biti razvidna porabljena količina energenta in znesek plačila trošarine in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2 dajatev), v skladu z Uredbo o okoljski dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. list RS, št. 22/16). Če je izpolnjen pogoj plačila minimalne ravni obdavčitve s plačilom CO2 dajatve, se podjetju vrne ali oprosti celoten znesek trošarine. Če pa za energent CO2 dajatev ni bila plačana, se podjetju vrne trošarina v znesku, ki presega minimalno raven obdavčitve oziroma v višini minimalne ravni obdavčitve nastane obveznost za plačilo trošarine, če je podjetje med letom prejemalo energent brez plačila trošarine.


Za določene rabe energentov se ne plača trošarina, pa tudi CO2 dajatev ne
Z novim zakonom so se spremenile rabe energentov, za katere se ne plača trošarina. Trošarina se ne plača na primer, če se energenti uporabijo:

•             za proizvodnjo električne energije,
•             za proizvodnjo nekovinskih mineralnih izdelkov,
•             za kemijsko redukcijo, v elektrolitskih in metalurških procesih,
•             za druge namene in ne kot pogonsko gorivo ali kot gorivo za ogrevanje itd.

Podobne rabe goriv, za katere se pa ne plača CO2 dajatev, opredeljuje Uredba o okoljski dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Oprostitev plačila trošarine oziroma CO2 dajatve v teh primerih ne šteje za državno pomoč. 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.