Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Konferenca MOVECO: Razširjena odgovornost proizvajalcev kot orodje, ki podpira krožno gospodarstvo

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na konferenco, ki se posveča razširjeni odgovornosti proizvajalcev kot orodju v podporo krožnemu gospodarstvu! 

Dogodek organiziramo v okviru projekta MOVECO, ki ga sofinancira Evropska unija (ESRR, IPA II) za področje evropskega teritorialnega sodelovanja v obdobju 2014-2020, program Interreg V-B PODONAVJE. Projekt MOVECO izvajamo v okviru transnacionalnega sodelovanja, ki je v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je v vlogi nacionalne kontrole.    

Prehod v krožno gospodarstvo temelji, ne le na prepoznavanju in spremljanju snovnih tokov na poti od surovin do odpadkov ampak, tudi na drugačnem povezovanju v gospodarstvu in širši družbi.

Medtem, ko krožno gospodarstvo v svetu že postaja sinonim za inovativnost, digitalizacijo in nove poslovne modele, še vedno ostaja pretežno neizkoriščen potencial razširjene odgovornosti proizvajalcev pri izboljšanju okoljske zasnove proizvodov in spodbujanju inovativnosti za doseganje ciljev krožnega gospodarstva.

Na konferenci bomo predstavili glavne usmeritve svežnja evropske zakonodaje za prehod v krožno gospodarstvo ter prakse, ki podpirajo ali zavirajo ta prehod v Sloveniji.

Konferenca bo potekala v sredo, 22. februarja 2017 s pričetkom ob 9:30 uri, v dvorani A, I. nadstropje GZS (Dimičeva 13, Ljubljana).

Program

9:00

Registracija udeležencev

9:30

Uvodni pozdrav

 

Razširjena odgovornost proizvajalca v svežnju zakonodaje EU za prehod v krožno gospodarstvo –nove usmeritve in zahteve

Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor

Različni modeli, izkušnje in pristopi k izvajanju razširjene odgovornosti proizvajalcev – vpliv na ekodizajn

Antonija Božič Cerar, Služba za varstvo okolja GZS

Napredek bio-ekonomije v podporo krožnemu gospodarstvu

Mija Sežun, Inštitut za celulozo in papir

Možnosti, ki jih ponuja digitalizacija za krožno gospodarstvo

Marko Bohar, Zbornica elektronske in elektroindustrije GZS

Promocija inovacij, ki podpirajo krožno gospodarstvo

Martin Pintar, DOMEL, d.o.o.

11:30

odmor

 

12:00

 

Snovni tok e-odpadkov skozi shemo razširjene odgovornosti proizvajalcev

Emil Šehič, ZEOS d.o.o.

Vloga in izkušnje sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev pri ozaveščanju potrošnikov in širše družbe / e-cikliraj

Branka Biček Bizant, ZEOS d.o.o.

Izkušnje predelovalca papirja

Justina Šepetavc, Iris Gnjidič, VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Zbiranje, sortiranje in predelava embalaže v komunalnih odpadkih

Ivan Hrženjak, Publicus d.o.o.

13:20

Kako naprej - zaključki

 


Konferenca je namenjena 

  • osebam v gospodarstvu, ki so odgovorne za področje varstva okolja, razvoja novih proizvodov in/ali inovacij ter jih zanima kakšne izzive prinaša prehod v krožno gospodarstvo; 
  • gospodarskim družbam, ki so zavezanci za embalažo in odpadno embalažo,  za električno in elektronsko opremo in/ali baterije; nosilcem shem razširjene odgovornosti proizvajalcev; javnim in zasebnim organizacijam, ki zbirajo in/ali predelujejo odpadke ter razvojnim ustanovam. 

Konferenca bo priložnost za izmenjavo mnenj in spoznavanje novih partnerjev. Predhodna prijava, preko e-obrazca na dnu te spletne strani, je obvezna.
Kotizacije ni. Število udeležencev je omejeno. Prijave sprejemamo do zasedbe mest.

 V pričakovanju vaše prijave in udeležbe, vas lepo pozdravljamo!

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.