Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Gradiva z delavnice »Shema EMAS v Sloveniji«


Na Gospodarski zbornici Slovenije je 14. septembra 2017, v okviru mednarodnega projekta LIFE B.R.A.V.E.R. in projektne naloge »Shema EMAS v Sloveniji«, potekala EMAS delavnica, na kateri je prisostvovalo preko 70 udeležencev.

 

Delavnica je bila namenjena razpravi o shemi EMAS, pridobivanju izkušenj in mnenj deležnikov. Predstavljen je bil sistem EMAS in njegove koristi, primeri dobrih praks slovenskih in tujih EMAS organizacij s predstavitvijo svojih izkušenj in doseženih učinkov skozi EMAS. Predstavnik Evropske komisije je predstavil pripravo sektorskih referenčnih dokumentov za prioritetne sektorje: za ravnanje z odpadki, turizem, gradbeni sektor in javno upravo. Del delavnice je bil namenjen tudi razpravi o koristih certificiranja, težavah in potrebah slovenskih podjetij.

 

Cilj projekta LIFE B.R.A.V.E.R. je podpreti popolno integracijo sistema EMAS v regulativni okvir držav članic EU (tudi v Sloveniji) tako, da se administrativno in ekonomsko breme EMAS organizacij odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom spodbujanja vključevanja v shemo EMAS.

 

Gradiva:

 

Koristi sheme EMAS in njena prihodnost

TATJANA ORHINI VALJAVEC, Ministrstvo za okolje in prostor

Shema EMAS -spodbujanje primernejšega ravnanja z okoljem

SEBASTIEN PAQUOT, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija

Koristi EMAS sistema za organizacije in organe oblasti*

dr. KLAVDIJA RIŽNAR, ZRS Bistra Ptuj

Povečanje zakonskih olajšav v korist EMAS registraciji (LIFE B.R.A.V.E.R.)

MONIKA BROM, Agencija za okolje, Ministrstvo za okolje, Avstrija

EMAS v Avstriji – Vloga spodbud in zakonskih oprostitev*

Izkušnje EMAS organizacij in njihov pogled v prihodnost

BLANKA KAKER, SiQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje

Okoljsko poročanje in izkušnje EMAS preveritelja

mag. VILMA FECE, MOJCA FERK, Gorenje d.d.

Doprinos EMASa k trajnostnemu razvoju Skupine Gorenje

BOŠTJAN PUHAN, ZOTTER Schokoladen Manufaktur GmbH, Riegersburg, Austrija

EMAS – Izkušnje podjetja Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH

NATAŠA JAZBINŠEK SERŠEN, mag. ZALA STROJIN BOŽIČ, Mestna občina Ljubljana

Uvajanje sheme EMAS na Oddelku za varstvo okolja MU MOL

 


Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.