Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Informacijski sistem E-TROD za področje okoljskih dajatev

Obveščamo vas, da je od septembra 2017, preko informacijskega sistema (IS) E-TROD, omogočeno varno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za spodaj navedene okoljske dajatve.

IS E-TROD nadomešča sedanje vlaganje papirnatih obrazcev za posamezne okoljske dajatve in nudi prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:

·        možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez stroškov za poštnino in neodvisno od geografske lokacije,
·        hitrejše in preprostejše izpolnjevanje obračunov (z vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),
·        vlaganje popravkov obračunov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek,
·        vpogled v register in evidenco predloženih obračunov,
·        prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v sistem E-TROD prek spletnih storitev.

Od septembra 2017 je tako prek IS E-TROD omogočeno elektronsko vlagati dokumente za naslednje okoljske dajatve:

Informacije o dostopu in uporabi informacijskega sistema E-TROD so dostopne na spletni strani Finančne uprave RS (FURS).

Predvidoma bo v letu 2018 omogočena elektronska izmenjava podatkov tudi za ostale okoljske dajatve:

Prehod na elektronski način vlaganja dokumentov za zavezance ni enostaven in v začetni fazi od zavezanca zahteva dodatno angažiranost. FURS opozarja, da so v skladu s petim odstavkom 51. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost, dolžni predložiti davčni obračun v elektronski obliki. ZDavP-2 predpisuje tudi globo za prekršek v primeru, ko zavezanec ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih.

Vir: FURS, Generalni finančni urad

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.