Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Krožno gospodarstvo – Model prihodnosti

Na novi spletni platformi lahko podjetja in raziskovalne ustanove iz držav na območju Podonavja[1] izmenjujejo oziroma trgujejo z materiali in proizvodi za ponovno uporabo in ustvarjajo mreže sodelovanja za razširjanje krožnega gospodarstva. Platforma z virtualno tržnico je nastala v okviru  Evropskega Interreg projekta MOVECO, ki združuje partnerje iz desetih držav na območju Podonavja. Mednarodni konzorcij na spletni platformi deležnikom iz gospodarstva in drugih organizacij ponuja nabor orodij za implementacijo konceptov krožnega gospodarstva, z informacijami, ki so pomembne za prehod v krožno gospodarstvo, kot na primer o delovanju shem razširjene odgovornosti proizvajalcev v različnih državah.  

Štirje moduli nove platforme so zasnovani po načelu  “Naj bo svet bolj krožen!” Prvi modul je tržnica, ki podpira ponovno uporabo proizvodov, sekundarnih surovin in materialov. Virtualna tržnica podpira zapiranje snovnih tokov znotraj držav na območju Podonavja.   “Odpadki enega proizvajalca lahko postanejo dragocena surovina drugega”, razloži namestnica koordinatorice projekta MOVECO Antonija Božič Cerar iz Gospodarske zbornice Slovenije. “Na platformi lahko podjetja ustvarijo nove mreže  za industrijsko simbiozo. Registracija je že možna!”

Drugi modul je osredotočen  na organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem in raziskavami in jim ponuja možnosti sodelovanja na področju krožnega gospodarstva. V tem delu platforme lahko deležniki izmenjujejo mnenja o pomembnih temah in poiščejo nove partnerje za sodelovanje na projektih na tem območju.  Razdelek“ Ideje in Diskusije” je namenjen izmenjavi izkušenj in iskanju rešitev za izzive, s katerimi se srečujejo.

Nabor orodij v tretjem modulu je namenjen podpori podjetjem in organizacijam, ki  želijo vpeljati načela krožnega gospodarstva v svoje poslovanje. Vsa orodja bodo predvidoma na voljo avgusta 2018. Orodja ponujajo pregled načel krožnega gospodarstva skupaj z različnimi gradivi za usposabljanje, vključno z informacijami o priložnostih za sodelovanje in virih financiranja projektov krožnega gospodarstva.

V četrtem modulu partnerji MOVECO ponujajo celovite informacije o različnih shemah razširjene odgovornosti (EPR) na območju Podonavja. Ta razdelek povzema stanje na področju zakonodaje v državah Podonavja in navaja, kje so na voljo dodatne informacije in strokovna pomoč v posameznih državah. ROP je pristop, ki naj bi zagotovil, da proizvajalci prevzamejo odgovornost  za proizvod skozi njegov celotni življenjski krog in jih spodbujal, da svoj proizvod že zasnujejo tako, da optimizirajo možnost njegove ponovne rabe ali reciklaže. Ta pristop naj bi udejanil prehod v krožno gospodarstvo,

Vsi moduli nove spletne platforme so opremljeni s funkcijo samodejnega prevajanja[2]. V okviru konzorcija MOVECO bomo module v prihodnosti še nadgrajevali.

O projektu MOVECO

Projekt MOVECO je financiran iz Transnacionalnega Programa EU za Podonavje. MOVECO povečuje ozaveščenost o krožnem gospodarstvu med podjetji, javnimi in razvojnimi ustanovami, ustanovami za gospodarski razvoj in državljani. Dvanajst projektnih in štirje strateški partnerji iz desetih držav na območju Podonavja[3] sodeluje že od decembra 2016 pri promociji znanja o krožnem gospodarstvu ter izboljšanju osnovnih pogojev za krožne proizvode in poslovne modele. Projekt koordinira Gospodarska zbornica Slovenije[1] Platforma prvenstveno naslavlja države na območju Podonavja (Avstrijo, Bolgarijo, Hrvaško, Nemčijo, Madžarsko, Moldavijo, Romunijo, Srbijo, Slovaško in Slovenijo). Postopek registracije je odprt in je možen tudi zainteresiranim deležnikom iz drugih držav.

[2] Platforma je na voljo v angleškem, kot tudi bosanskem, bolgarskem, hrvaškem, češkem, francoskem, nemškem,, grškem, madžarskem, italijanskem, romunskem,  srbskem, slovaškem, slovenskem in ukrajinskem jeziku.

[3] Projektni konzorcij sestavljajo predstavniki naslednjih držav z območja Podonavja: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Moldavija, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.