Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Inovacije, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo - Vabilo k sodelovanju!

Spomladi 2019 bomo v okviru EU Interreg projekta MOVECO nagradili izdelke in storitve, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo s posebno nagrado za inovacije MOVECO. Z natečajem bodo ustvarjalna, v prihodnost usmerjena podjetja in poslovni modeli iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Bolgarije, Srbije in Romunije, imela priložnost predstaviti svoje izdelek in/ali storitev širšemu občinstvu. V Sloveniji, za natečaj skrbita Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za okolje in Prostor. Natečaj je odprt do 22. marca 2019.

Kdo lahko sodeluje?
Na natečaj za inovacije MOVECO se lahko prijavite, če ima vaše podjetje sedež v eni od prej omenjenih držav.  Prijavljeni izdelek ali storitev mora biti zasnovan oziroma proizveden v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Izdelek ali storitev mora biti že na trgu. Udeležba je brezplačna.

Sodelujete lahko v eni od sledečih kategorijah natečaja za inovacije MOVECO:

Proizvod leta 2019 – mikro podjetja (< 9 zaposlenih)
Proizvod leta 2019 – mala podjetja (< 49 zaposlenih)
Proizvod leta 2019 – srednje velika podjetja (< 249 zaposlenih)

Ter v dveh posebnih kategorijah za:

Krožno zasnovo leta 2019
Krožno inovacijo leta 2019

Prijava in navodila za prijavo:
Prijava je možna le preko spletne aplikacije, v angleškem jeziku. Prijavo lahko oddate brezplačno od 21. januarja do sredine februarja 2019. Navodila za izpolnjevanje prijavnice, so namenjena v pomoč pri izpolnjevanju spletne prijavnice. Nagrajence bomo razglasili na slavnostni podelitvi na zaključni konferenci MOVECO, ki bo organizirana v Linzu, v Avstriji, sredi maja 2019.

Zakaj bi se prijavili na natečaj za inovacije MOVECO?
Zmagovalci natečaja za inovacije MOVECO bodo deležni medijske podpore v državah na območju Podonavja. Natečaj promovira izdelka in storitve, ki so zasnovane s pogledom v prihodnost, v duhu krožnega gospodarstva in trajnosti.  Zmagovalci bodo postali bolj prepoznavni širšemu občinstvu v srcu Evrope. Zmagovalcem bo nudila podporo široka mreža partnerjev projekta MOVECO, ki je sestavljena iz raziskovalnih organizacij, grozdov in gospodarskih povezav, ki skupaj učinkovito promovirajo in podpirajo zamisli krožnega gospodarstva.

O projektu
Projekt MOVECO je financiran iz Transnacionalnega Programa EU za Podonavje. MOVECO (www.interreg-danube.eu/moveco) je projekt, ki veča ozaveščenost o krožnem gospodarstvu med podjetji, javnimi in razvojnimi ustanovami, ustanovami za gospodarski razvoj in državljani. Dvanajst projektnih in štirje strateški partnerji iz desetih držav na območju Podonavja sodeluje že od decembra 2016 pri promociji znanja o krožnem gospodarstvu ter izboljšanju osnovnih pogojev za krožne proizvode in poslovne modele. Projekt koordinira Gospodarska zbornica Slovenije

O krožnem gospodarstvu
Osnovni cilj krožnega gospodarstva je čim dlje snovi zadržati v uporabi ter njihovi učinkoviti reciklaži. Vendar se krožno gospodarstvo ne omejuje le na reciklažo in obdelavo ostankov in omejevanja onesnaženja. Osredotoča se na trajnostni, krožni uporabi virov. Glavni pristopi obsegajo podaljšanje življenjske dobe proizvodov in njihovih sestavnih delov tako, da lahko končne postopke reciklaže zamaknemo čim dlje v prihodnost ter izboljšamo učinkovitost predelave.  Inovacije in raziskave so usmerjene v stalno optimizacijo procesov z zmanjševanjem porabe virov in nastajanja odpadkov. Na natečaj za inovacije MOVECO se lahko prijavijo podjetja iz različnih proizvodnih panog in gospodarskih sektorjev. Natečaj ima namen povečati ozaveščenost javnosti o krožnem gospodarstvu.

Spletna platforma in orodja krožnega gospodarstva
Projekt MOVECO je nedavno objavil spletno platformo (www.danube-goes-circular.eu), preko katere lahko podjetja na območju Podonavja izmenjujejo oziroma trgujejo z materiali in proizvodi za ponovno uporabo.  Spletna platforma ponuja nabor orodij, ki podpirajo usposabljanje, vrednotenje ter povezovanje deležnikov krožnega gospodarstva, Ponuja tudi pregled možnosti financiranja projektov, ki podpirajo prehod v krožno gospodarstvo.Kontakt: Antonija Božič Cerar
Tel.: +386 1 5898 196
E-naslov: antonija.cerar@gzs.si
Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
SI-1504 Ljubljana, Slovenija

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.