Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Strokovni delavnici: Spodbudimo prehod v krožno gospodarstvo – obveznosti in priložnosti

Vas zanima, kako bi lahko z zelenim javnim naročanjem spodbudili prehod v krožno gospodarstvo? Kakšne novosti nam prinašajo v letu 2018 sprejete spremembe zakonodaje EU o odpadkih?

Vabimo vas, da se nam pridružite na strokovnih delavnicah na temo zelenega javnega naročanja in drugih okoljskih instrumentov (eco-label, EMAS…) ter zakonodaje EU o odpadkih, ki ju organiziramo pod okriljem SRIP – Krožno gospodarstvo

v četrtek, 18. aprila 2019, na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Delavnica 1: Spodbujajmo prehod v krožno gospodarstvo z zelenim javnim naročanjem

Dvorana G, med-etaža 4/5, ob 9.00

 
PROGRAM

8.30 – 9.00

REGISTRACIJA

9.00 – 9.10

Uvodni pozdrav ter predstavitev zakonodajnega okvira – usmeritev v krožno gospodarstvo

Janja Leban, GZS - Služba za varstvo okolja

9.10 – 9.40

Uredba o zelenem javnem naročanju; zeleno javno naročanje v praksi: primer krožnega pristopa Švedske k ZeJN pohištva

Tatjana Orhini Valjavec, Ministrstvo za okolje in prostor

9.40 – 10.00

Pomen okoljskih oznak in EMAS v zelenem javnem naročanju

Antonija Božič Cerar, GZS - Služba za varstvo okolja

10.00 – 10.20

Zeleno javno naročanje v praksi: primer živil - orodja v podporo pri zelenem javnem naročanju

Jana Ramuš, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

10.20 – 10.35

ODMOR ZA KAVO

10.35 – 11.30

Kdo je kdo? Udeleženci se predstavijo - moderirana razprava

11.30 – 12.00

Kako lahko zeleno javno naročanje spodbuja (eko)inovativnost?

Aleš Ugovšek, GZS - Tehnološki razvoj in inovativnost

 
D
elavnica 1 je namenjena proizvodnim in storitvenim dejavnostim, osebam, odgovornim za področje varstva okolja in/ali razvoj v podjetjih – ponudnikom izdelkov in storitev in naročnikom in tudi drugim, ki jih zanima področje okolja in prehod v krožno gospodarstvo.

Kotizacije ni. Predhodna prijava je obvezna preko spletne prijavnice: PRIJAVA na delavnico 1.

 

Delavnica 2: Zakonodaja EU o odpadkih – kakšne novosti nam prinaša?

Dvorana G, med-etaža 4/5, ob 12.30

 
PROGRAM

12.15 – 12.30

REGISTRACIJA

12.30 – 12.45

Uvodni pozdrav; udeleženci se predstavijo

12.45 – 13.45

- Indikatorji krožnega gospodarstva – izzivi krožnega gospodarstva
- Direktiva 2008/98/EU: spremembe 2018 (odpadki, stranski proizvodi, prenehanje statusa odpadka, razširjena odgovornost proizvajalca…)
- Ločnica med odpadki in proizvodi, uredba REACH
- Plastika in kritične surovine

Janja Leban, GZS - Služba za varstvo okolja

13.45 – 14.00

Primeri sodne prakse

Antonija Božič Cerar, GZS - Služba za varstvo okolja

14.00 – 14.15

ODMOR ZA KAVO

14.15 – 15.00

Izmenjava mnenj - pogovor z udeleženci

15.00 – 15.15

Platforma (odpadnih) materialov Danube goes circular – kaj nam nudi?

Antonija Božič Cerar, GZS - Služba za varstvo okolja


Delavnica 2 je namenjena
članom SRIP – Krožno gospodarstvo, s poudarkom na vodjih fokusnih področij in članih Tehnološkega sveta SRIP – Krožnega gospodarstva ter drugi strokovni in zainteresirani javnosti).

Kotizacije ni. Predhodna prijava je obvezna preko spletne prijavnice: PRIJAVA na delavnico 2.

GZS-Služba za varstvo okolja

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.