Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Priporočila ARSO za bolj kakovostne vloge na področju dovoljenj, soglasij in vpisov v evidence

Na ARSO so zaradi optimizacije upravnih postopkov izvedli postopkovni in vsebinski pregled reševanja vlog na področju:

·       izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) in odločbe o spremembi OVD za
        obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega
        (t.i. IED naprava),

·        izdaje OVD za t.i. obrat SEVESO in odločbe o spremembi OVD,

·        izdaje OVD za t.i. »skupni OVD« za področja odpadkov, voda, zraka in hrupa,

·        izdaje OVD za obratovanje naprave glede emisij v vode po 82. členu Zakona o varstvu okolja,

·        postopka izdaje potrdila za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov,

·        predhodnega postopka in

·        okoljevarstvenega soglasja.

 

Istočasno so za pomoč vlagateljem v teh postopkih opisali tudi:

·        kaj mora vsebovati vloga,

·        najpogostejše formalne in vsebinske pomanjkljivosti vlog ter

·        priporočila vlagateljem.

 

Več: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N17136

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.