Varstvo okolja

Novice


Arhiv: SPREMEMBA UREDBE O POSEGIH V OKOLJE

Na zadnji četrtkovi seji je Vlada RS izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Spremembe bodo imele velik pozitivni učinek na administrativne razbremenitve nosilcev tistih posegov v okolje, za katere sta analiza izvedenih predhodnih postopkov in delna primerjava pokazali, da glede na lastnosti posega ni mogoče pričakovati pomembnih vplivov na okolje. 
En del predlaganih sprememb se nanaša na spremembe opisa posegov v okolje ali  pragov, ki za nosilca posega v okolje pomenijo obveznost zahtevati predhodni postopek. S tem se zmanjšuje nabor posegov v okolje, za katere je treba v predhodnem postopku ugotoviti, ali bi lahko imeli pomembne vplive na okolje, zaradi tega pa se zmanjšuje tudi število takih nameravanih posegov in predhodnih postopkov.
Drugi del predlaganih sprememb bolj jasno določa, da so predmet predhodnega postopka le tiste spremembe, ki vplivajo na bistvene lastnosti posameznega posega. Bistvene lastnosti posega so opredeljene kot tiste, zaradi katerih je bil poseg v okolje sploh uvrščen med posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ali predhodni postopek.
Nova opredelitev izrazov daje nosilcem posegov in pristojnemu upravnemu organu jasnejše okvire za odločanje o tem, ali gre za poseg v okolje oziroma njegovo spremembo, za katerega oziroma katero je potreben predhodni postopek, kar prispeva k določnosti uveljavljenih pravil.

Povezava na objavo predpisa v Uradnem listu RS TUKAJ

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.