Varstvo okolja

Novice


Strateški svet GZS za okolje na drugi seji o aktualnih okoljskih vprašanjih tudi s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor

Strateški svet GZS za okolje pozdravlja izboljšano sodelovanje Gospodarske zbornice Slovenije s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), so poudarili člani na svoji 2. seji 10. julija, na kateri so podali tudi vrsto konkretnih pobud za reševanje okoljske problematike.

2. seja Strateškega sveta Gospodarske zbornice Slovenije za okolje (SSO GZS) je potekala 10. julija 2020 v prostorih GZS. Seje sta se udeležili tudi v. d. generalne direktorice Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Katja Buda in Tanja Pucelj-Vidovič.

Predsednica Strateškega sveta GZS za okolje Vesna Nahtigal je v uvodnem nagovoru najprej pozdravila izboljšano sodelovanje Gospodarske zbornice Slovenije s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). V nadaljevanju je predstavila ključne letošnje dosedanje in načrtovane aktivnosti GZS na področju okolja in dosežene rezultate (Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), pri katerem so že bile v sprejetem NEPN 5.0 upoštevane ključne pripombe in sugestije gospodarstva, ter področje odpadkov, okoljevarstvenih dovoljenj in obratovalnega monitoringa).

Po daljši razpravi o aktualnih okoljskih vprašanjih so člani sveta podali več konkretnih predlogov, ki se nanašajo na predvsem posege, kjer je potrebna presoja vplivov na okolje ter na čezmejno premeščanje odpadkov. Nekatere predlagane pobude bo GZS prenesla v svoj predlog ukrepov za debirokratizacijo na področju okolja.

Predstavnici MOP-a Katja Buda in Tanja Pucelj-Vidovič sta predstavili napovedane spremembe na področju okoljske zakonodaje (Zakon o varstvu okolja, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo). V pripravi so tudi spremembe uredbe o odlagališčih, strokovne podlage glede ravnanja z gradbenimi odpadki – nenevarnimi mineralnimi odpadki, posodobitev operativnega programa glede odpadkov ter dolgoročna podnebna strategija. Pobudo s področja monitoringa odpadnih voda o možnosti dopolnitev pooblastil glede na sedanjo ureditev je MOP pozitivno sprejel.

Ob zaključku so predstavniki gospodarstva izpostavili, da potrebujemo na ravni države konsenz tako s strani industrijskih panog kot tudi nevladnih organizacij, kakšna družba želimo biti: industrijska/kmetijska/turistična, ter na tej osnovi sprejetje odločitev o nadaljnjem razvoju Slovenije in investicijah.

Članom sveta je predsednica Vesna Nahtigal predstavila tudi ukrepe, ki jih predlaga GZS za nov gospodarski zagon (dvig domače potrošnje, zagon infrastrukturnih projektov z največjo možno vključenostjo slovenskega gospodarstva, vlaganja v digitalizacijo, vlaganja v RR in pametno specializacijo, okoljske naložbe, naložbe na področju kmetijstva, živilskopredelovalne industrije ter samooskrbe s hrano).

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.