Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Javna obravnava sprememb uredbe o CO2 dajatvi

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo predložilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Z uveljavitvami sprememb uredbe o CO2 dajatvi bo Ministrstvo za okolje in prostor lahko po uradni dolžnosti veljavnost odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve, izdanih za obdobje do 31. decembra 2020, ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 21. člena navedene uredbe, podaljšalo do 31. decembra 2023.

Pravna podlaga: Julija 2020 je bila sprejeta Uredba Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215/3 z dne 7.7.2020, str. 3), ki je podaljšala veljavnost določb Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) do 31. decembra 2023.

Komentar zainteresirana javnost lahko odda do 29. septembra 2020 - na tej spletni strani. Vljudno vabimo, da o le-tem seznanite tudi GZS-Službo za varstvo okolja, preko e-naslova romana.bencina@gzs.si .

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.