Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Javna posvetovanja o spremembah EU podnebne zakonodaje

Evropska komisija vabi zainteresirano javnost, da do 26. novembra 2020 poda mnenje na začetne ocene učinka predlaganih sprememb zakonodajnih ureditev vezanih na podnebno zakonodajo. Spremembe odražajo sprejeti cilj, da EU do leta 2030 zniža emisije toplogrednih plinov za 55 % pod raven iz leta 1990 in tako zagotovi pravičen in vključujoč prehod na podnebno nevtralnost do leta 2050.

Spremembe za doseganje podnebnega cilja do leta 2030 se nanašajo na 4 področja:

  1. Področje: Posodobitev sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS sektorji),
  2. Področje: Nacionalni cilji zmanjšanja emisij - uredba o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij (ne-ETS sektorji),
  3. Področje: Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo – pregled pravil EU (LULUCF),
  4. Področje: Revizija standardov emisijskih vrednosti CO2 pri avtomobilih in kombiniranih vozilih.

Kot izhaja iz zgoraj navedenega bo Komisija pregledala vse ustrezne politike EU v zvezi s tem ciljem, vključno s sistemom trgovanja z emisijami (EU ETS), in predlagala njegovo razširitev na nove gospodarske sektorje. Predvidoma bo v tem primeru potrebo nacionalne cilje, zaradi zmanjšanega obsega, prilagoditi.

Pregledala bo tudi delovanje rezerve za stabilnost trga (Market stability reserve – MSR), ki je bila vzpostavljena leta 2018, vključevanje neuporabljenih pravic do emisije vanjo pa je začelo delovati 1. januarja 2019.

Komisija načrtuje, da bodo zakonodajne podlage pripravljene do junija 2021. Medtem ko Evropski parlament podpira cilj 60 % znižanja, se Svet EU še ni dogovoril o srednjeročnem cilju, nemško predsedstvo pa si prizadeva zagotoviti dogovor med voditelji držav članic na vrhu decembra 2020.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.